Ruch Akcji zdecydował! Aż 90% osób, które wzięły udział w ankiecie dotyczącej Pegasusa, stwierdziło, że już czas najwyższy, by w Sejmie powstała komisja śledcza. Taka, która będzie w stanie postawić przed sądem osoby odpowiedzialne za nielegalne podsłuchiwanie niewygodnych dla PiS-u osób, w tym posła KO, niezłomnej prokuratorki oraz szefa Agro-Unii. Uprawnień do tego nie ma ani komisja senacka, ani europarlamentarna. Obie działają już od pewnego czasu.

Naszym celem staje się zatem marszałkini Witek. To w jej gestii leży decyzja, kiedy opozycyjny wniosek o powołanie komisji zostanie poddany pod głosowanie. Gdyby stało się to przed wojną w Ukrainie, komisja już by działała. Mam nadzieję, że nikt z posłów i posłanek, którzy się pod wnioskiem podpisali, nie zmienił od lutego zdania o słuszności jej powstania. Gdyby jednak tak się stało – będziemy przekonywać każdą i każdego z nich.

Do obu tych celów – wymuszenia na Witek głosowania wniosku i zadbania o mobilizację popierającej go większości – potrzebujemy silnego głosu naszej społeczności. Głosu, który będzie mocnym fundamentem poszanowania naszego prawa do bezpieczeństwa i prywatności. Głosu, którego nie można zignorować. Bądź jego częścią, podpisując się pod apelem “Elżbieto Witek, dość blokowania komisji ds. Pegasusa”!