Aktywistki i aktywiści Akcji Demokracji zainaugurowali cykl wspólnych posiłków dla klimatu. Celem jest uchwalenie Alarmu Klimatycznego przez Senat.

We wtorek 29 września, aktywistki i aktywiści ruchu Akcji Demokracji spotkali się przed M inisterstwem Klimatu, aby wspólnie zjeść Lunch dla Klimatu. To start cyklu spotkań pod instytucjami politycznymi, które powinny zajmować się walką z kryzysem klimatycznym. Spotkania w tej nowej, nietypowej formule będą odbywać się, aby alarmować o konieczności pilnego uchwalenia Alarmu Klimatycznego dla Polski i ściągać codzienną uwagę politycznych decydentów na problem kryzysu tu i teraz. Do spotkań może dołączyć każdy i każda, która chce politykom powiedzieć: działaj tu i teraz, dość zwłoki i wymówek.

“To włączenie nowego głosu do walki o klimat. Wiele ruchów klimatycznych od dawna, podobnie jak Akcja Demokracja, domaga się realnych działań polityków w reakcji na kryzys klimatyczny. Łączy nas wspólny cel! Zagrożenia wywołane ocieplaniem klimatu dotyczą nas wszystkich, młodszych i starszych, aktywistek i aktywistów, ale też nas wszystkich – “zwykłych ludzi”. I nawet tak zwykłe, codzienne czynności, jak wspólne zjedzenie posiłku, można wykorzystać do alarmowania o pilności reagowania na kryzys klimatyczny. Każdy może działać na swój sposób, zbliżając nas do celu.” – powiedziała kampanierka Akcji Demokracji, Anna Tomaszewska. 

Akcja Demokracja uważa, że przy bierności Rządu i większości sejmowej, to Senat, a przede wszystkim senacka Nadzwyczajna Komisja ds. Klimatu, musi wziąć na siebie polityczną odpowiedzialność uruchomienia zdecydowanych działań w celu uchronienia nas przed katastrofą klimatyczną. Najgroźniejszą katastrofą przed którą stoi dziś cała ludzkość, w tym Polska. 

“Badania pokazują, że już ponad 90% Polek i Polaków zauważa zmiany klimatyczne. 55% oczekuje od polityków zdecydowanych działań na rzecz powstrzymania katastrofy klimatycznej [1]. Jednak politycy muszą nas osobiście zobaczyć i usłyszeć, inaczej nic nie zrobią” – mówi Anna Tomaszewska. Od końca września do końca października aktywistki i aktywiści Akcji Demokracji odwiedzą więc biura senackie wybranych członków i członkiń Komisji ds Klimatu. W formule wspólnych spotkań i śniadań lub lunchy, mieszkanki i mieszkańcy tych miejscowości, będą razem przekonywać swoje Senatorki i Senatorów do postulatu szybkiego uchwalenia Alarmu Klimatycznego przez Senat. Będą pukać do drzwi biur senackich, przypominać o postulatach i pokazywać zwykłych ludzi, którzy za nimi stoją. Nie będziemy czekać, aż będzie zbyt późno! 

Akcja Demokracja to ruch ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowoczesne technologie, razem podejmujemy skoordynowane działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Kierunek zmian społecznych, inicjowanych przez Akcję Demokrację, wyznaczają następujące wartości: dążenie do pełnego poszanowania praw człowieka, obrona demokracji, ochrona środowiska naturalnego i klimatu oraz zmniejszenie nierówności społeczno-ekonomicznych.