Temat przeciwdziałania różnym formom przemocy był mocno obecny podczas tegorocznej Akademii Kampaniowania. W wyniku warsztatów oraz współpracy aktywistek i aktywistów powstały dwie kampanie.

Pierwsza, „PRZEłam nieMOC w szkole!” zainicjowana przez Kalinę (najmłodszą uczestniczkę Akademii, uczennicę) oraz Magdalenę i Kacpra dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach poprzez sprawienie, aby kadra pedagogiczna przeszła obowiązkowo szkolenia w tym zakresie. Kalina zebrała 600 podpisów pod apelem w tej sprawie skierowanym do kuratorki oświaty w województwie pomorskim.

Druga kampania „Zwalczajmy mobbing w pracy: sporadyczna przemoc wciąż nią pozostaje! Doprecyzujmy przepisy!”, zainicjowana przez Sandrę dotyczy wzmocnienia ochrony przed mobbingiem w miejscu pracy.


Akcja Demokracja wsparła powstanie oddolnych kampanii ramach projektu „Wzmocnienie potencjału aktywistek/aktywistów poprzez naukę kampaniowania online”. Projekt realizowany jest przez Akcję Demokrację z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Icelan Liechtenstein Norway Active citizens fund