Natalia, aktywistka z Tarnowa i autorka apelu na stronie Nasza Demokracja, proponuje, by w mieście zamiast koszenia kultury szukano oszczędności w innych obszarach np. w niekoszeniu miejskich trawników. Jak podkreśla, zarówno koszenie trawników, jak i kultury, przynosi bardzo złe skutki!

Dzięki wsparciu w ramach projektu Natalia, poza apelem w internecie (http://akcja.link/NieKosKultury) pod którym zbierała poparcie  od mieszkanek i mieszkańców Tarnowa, przygotowała i dystrybuowała pocztówki z apelem skierowanym do prezydenta miasta.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Icelan Liechtenstein Norway Active citizens fund