Aktywni obywatele i obywatelki

Akademia Akcji: Nie koście kultury w Tarnowie!

Natalia, aktywistka z Tarnowa i autorka apelu na stronie Nasza Demokracja, proponuje, by w mieście zamiast koszenia kultury szukano oszczędności w innych obszarach np. w niekoszeniu miejskich trawników. Jak podkreśla, zarówno koszenie trawników, jak i kultury, przynosi bardzo złe skutki! Dzięki wsparciu w ramach projektu Natalia, poza apelem w internecie (http://akcja.link/NieKosKultury) pod którym zbierała poparcie  […]