W 2020 roku, dzięki wsparciu aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji, z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 uzyskaliśmy przychody w wysokości 124.890,87 zł. Z tej kwoty i wpłat 1% za 2018 rok, w 2020 roku wydaliśmy 140.316,07 zł. Dowiedz się, jak Akcja Demokracja wykorzystała te środki.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym mogliśmy działać na rzecz lepszej Polski m.in. w ważnych dla nas tematach praw człowieka, klimatu, państwa prawa i demokracji. Organizowaliśmy działania w przestrzeni publicznej i w sieci, mobilizowaliśmy obywateli i obywatelki do kontaktu i nacisku na decydentki i decydentów, jako ruch społeczny działający na rzecz progresywnej zmiany społeczno-politycznej w Polsce.

Jak wydaliśmy pozyskane z 1% środki?

Kwotę 103.483,55 zł przeznaczyliśmy na utrzymanie infrastruktury technologicznej, pozwalającej na prowadzenie kampanii on-line: systemy informatyczne, umożliwiające zbieranie podpisów, wysyłanie maili do decydentów, kampanie zakładane przez aktywistów i aktywistki oraz wspólne zrzucanie się na działania kampanijne. Przeznaczyliśmy ją także na tłumaczenia narzędzi informatycznych do kampaniowania, dzięki którym aktywiści i aktywistki dostali produkt pozwalający na skuteczne wywieranie wpływu na polityków i polityczki, biznes i samorząd, w sprawach, które są zgodne z ich wartościami.

Kwotę 1.046,96 zł przeznaczyliśmy na przygotowanie śniadań pod biurami senatorów i senatorek, mających zwrócić uwagę na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym, w ramach działania mającego przekonać senatorów i senatorki do ogłoszenia alarmu klimatycznego dla Polski. Celem działania był pośredni nacisk na przyjęcie przez Polskę ambitnych celów klimatycznych oraz prowadzenia polityki mającej na uwadze dekarbonizację, wsparcie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Kwotę 4.962,02 zł przeznaczyliśmy na działania wokół praworządności, polegające na solidaryzowaniu się z sędziami Sądu Najwyższego, zebraniu dla nich głosów solidarności i poparcia od aktywistów i aktywistek,popularyzacji ich stanowisk w obronie praworządności (np. Uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego) oraz zwrócenie uwagi na represję dotykające niezależnych sędziow i sędzie.

Kwotę 30.823,54 zł przeznaczyliśmy na działania w obszarze praw człowieka m. in. na rzecz praw kobiet, w tym realizację akcji informacyjnych oraz kampanii sprzeciwu wobec zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, a także na rzecz praw osób LGBTQ+.

Pod linkiem znajdziesz nasze sprawozdania finansowe i merytoryczne z lat 2015-2020.