Kampania „My Voice, My Choice” daje Europejczykom możliwość poprawy życia kobiet oraz zwiększenia ich poczucia wolności i bezpieczeństwa.
Zbieramy milion podpisów w całej Europie, by Unia Europejska stworzyła mechanizm wsparcia finansowego dla kobiet z krajów, które nadal nie mają dostępu do bezpiecznej aborcji.


  1. Podpisy zbieramy wyłącznie na formularzach zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej.
  2. Wzór formularza pobieramy z…. i drukujemy samodzielnie.
  3. Podpisać mogą się wyłącznie osoby z polskim obywatelstwem.
  4. Na jednej stronie jest miejsce na podpisy trzech osób, nie więcej.
  5. Wpisujemy wszystkie imiona i nazwiska, którymi posługuje się osoba popierająca inicjatywę, w pełnym ich brzmieniu.
  6. Dane wpisujemy drukowanymi literami.
  7. Wszystkie pola formularza są obowiązkowe.
  8. Karty z dopiskami, komentarzami, przekreśleniami na którejkolwiek ze stron będą nieważne.
  9. Chronimy dane, które zbieramy. Zbierając podpisy zasłaniamy dane osób, które już wcześniej się podpisały. Formularze do momentu wysłania przechowujemy w bezpiecznym miejscu.
  10. Po zakończeniu zbierania podpisów formularze wysyłamy listownie, w terminie do 31 maja 2024, na adres: Akcja Demokracja, ul. Kanonia 24/26 lok. 2, 00-278 Warszawa.