Zbieramy milion podpisów w całej Europie, by Unia Europejska stworzyła mechanizm wsparcia finansowego dla kobiet z krajów, które nadal nie mają dostępu do bezpiecznej aborcji.

Zbiórka podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską na rzecz bezpiecznej i dostępnej aborcji. Kampania „My Voice, My Choice” daje Europejczykom możliwość poprawy życia kobiet oraz zwiększenia ich poczucia wolności i bezpieczeństwa.

 1. Podpisy zbieramy wyłącznie na formularzach zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej.
 2. Wzór formularza do pobrania (plik PDF) znajdziesz tutaj i musisz go samodzielnie wydrukować.
 3. Podpisać mogą się wyłącznie osoby z polskim obywatelstwem, które ukończyły 18 lat.
 4. Na jednej stronie jest miejsce na podpisy trzech osób, nie więcej.
 5. Wpisujemy wszystkie imiona i nazwiska, którymi posługuje się osoba popierająca inicjatywę w pełnym ich brzmieniu.
 6. Wpisujemy osobisty numer identyfikacyjny w przypadku polskich obywateli to numer PESEL.
 7. Dane wpisujemy drukowanymi literami.
 8. Wszystkie pola formularza są obowiązkowe.
 9. Karty z dopiskami, komentarzami, przekreśleniami na którejkolwiek ze stron będą nieważne.
 10. Chronimy dane, które zbieramy. Zbierając podpisy zasłaniamy dane osób, które już wcześniej się podpisały. Formularze do momentu wysłania przechowujemy w bezpiecznym miejscu.
 11. Po zakończeniu zbierania podpisów formularze wysyłamy listownie, w terminie do 31 maja 2024, na adres: Akcja Demokracja, ul. Kanonia 24/26 lok. 2, 00-278 Warszawa.

Jeśli chcesz dołączyć do zbiórki podpisów w Twojej miejscowości, zgłoś się przez formularz tutaj.