W 2023 r. wysyłaliśmy osoby z naszego zespołu na kursy organizowane w ramach partnerskiego projektu ULEX. Projekt realizował następujące cele:

  • Zwiększenie naszej zdolności do opracowywania i realizacji programów nauczania w zakresie przeciwdziałania wypaleniu i rozwoju społecznościowego w celu wzmocnienia zaangażowania obywatelskiego.
  • Poszerzenie, wzmocnienie i wprowadzenie innowacyjnych metod z zakresu edukacji dynamicznej do naszej oferty programów edukacji obywatelskiej.
  • Zwiększenie dostępności naszych programów dla beneficjentów pochodzących z grup defaworyzowanych w celu zaktywizowania tych grup w obszarze zaangażowania społecznego.

Doświadczenia osób uczestniczących w kursach:

Piotr Cykowski, uczestnik kursu “Framing and Narrative”:

Udział w kursie pozwolił mi uporządkować i pogłębić wiedzę dotyczącą ramowania językowego. Ćwiczyłyśmy i ćwiczyliśmy wykorzystanie języka wzmacniające konkretne wartości, budowanie metafor oraz uważność na “językowe pułapki”, które czekają na nas, gdy chcemy angażować inne osoby do realizacji ważnych dla nas celów. Na podstawie zebranych materiałów będę chciał przeprowadzić podobny warsztat dla osób zajmujących się ochroną przyrody i klimatu.

Alex Gierlińskie i Patrice Reczulskie, osoby uczestniczące w kursie 'Regenerative Organising’:

Trening Regeneratywne Organizowanie był dla nas przede wszystkim głębokim, transformującym przeżyciem. Miałośmy okazję ćwiczyć się w rozpoznawaniu i nawigowaniu własnymi emocjami, odnaleźć połączenie z naturą i wspierać się wzajemnie w grupie i bardzo gruntownie przyjrzeć się różnym aspektom wypalenia zawodowego.

Ten piękny proces pozostaje w naszej pamięci bardzo żywo jako wspaniałe doświadczenie budujące mnie jako trenera, działaczkę i osobę queerową. Wszystkie działania obywatelskie i trenerskie, jakie podejmowałem od czasu powrotu ze szkolenia były nieco inne, myślę, że lepsze. Dlatego, że ja byłem innym, przez to doświadczenie, człowiekiem.

Ula Grymuła, uczestniczyła w kursie “Transformative Collaboration”:

Dzięki kursowi poznałam wiele nowych narzędzi do ogólnopojętego zarządzania organizacją. Ćwiczyliśmy rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych i grupowych, próbowaliśmy różnych technik opowiadania o problemach i szukaliśmy rozwiązań w nieoczywistych miejscach – od inspiracji naturą, po indywidualną pracę z ciałem czy duchowością. Poznałam też wiele osób, które dzieliły się swoimi doświadczeniami i razem budowały grupę wyjazdową. Udział w kursie pozwolił mi lepiej rozumieć i analizować działanie różnych grup i organizacji, do których należę, a także facylitować spotkania i procesy grupowe.

Jakub Kocjan, Dominik Puchała

Jakub Kocjan, uczestnik kursu “Training for Trainers”:

Dzięki udziałowi w kursie “Training for Trainers” poznałem szereg narzędzi przydatnych podczas przeprowadzania treningów dla różnych grup. Rozmawialiśmy o wykorzystaniu własnych historii, storytellingu, ale i kontaktu z ciałem do wzmacniania procesu nauki. Analizowaliśmy te same sytuacje pod różnymi kątami, aby zrozumieć, jak mogły je odbierać różne osoby. Dyskutowaliśmy także o projektowaniu programów szkoleniowych tak, aby uwzględniać różne potrzeby i doświadczenia ruchów społecznych. Na podstawie tego doświadczenia będę chciał przeprowadzać jeszcze ciekawsze treningi dla różnych grup – młodszych i starszych, w miastach większych i mniejszych, tak aby jak najlepiej wykorzystać doświadczenie uczestników i uczestniczek działających na rzecz swoich społeczności.

Dominik Puchała, uczestnik kursu “Training for Trainers”:

Udział w kursie „Training for Trainers” otworzył przed nami szereg narzędzi idealnych do prowadzenia dynamicznych szkoleń. Podczas kursu nie tylko badaliśmy wykorzystanie własnych historii i sztuki storytellingu, ale także rozwinęliśmy wgląd w nasze granice. Dowiedzieliśmy się również, jak ważne jest przyjmowanie perspektywy innych osób w tych samych sytuacjach, a także możliwości tworzenia integracyjnych programów szkoleniowych. To doświadczenie zainspirowało mnie do stworzenia bardziej fascynujących szkoleń, dedykowanych różnym grupom – studentom, starszym dorosłym, osobom w wieku szkolnym. Planuję w pełni wykorzystać zgromadzoną wiedzę i doświadczenie uczestników.

Katarzyna Jaślar

Katarzyna Jaślar, uczestniczka kursu „Organizing Skills”:

Pierwszy raz uczestniczyłam w tak intensywnym, długim i do tego opartym o j. angielski kursie stacjonarnym. Żałuję, że dopiero teraz w moim życiu miałam tę możliwość. Kurs potwierdził moje przekonanie o znaczeniu relacji międzyludzkich w budowaniu skutecznego i trwałego ruchu, w tym budowania sojuszy z innymi organizacjami. Dzięki szkoleniu zdobyłam narzędzia pozwalających mi na lepsze obsadzanie osób w najbardziej właściwych dla nich rolach – wykorzystanie potencjału tych osób a dla nich większa satysfakcja z działania. Mam też większą świadomość czego nam, jako ruchowi, brakuje, jakie szkolenia i warsztaty mogą wzmocnić nasze możliwości. Podczas kursu miałam możliwość uczestniczyć w wielu rozmowach w małych grupach o zmiennym składzie, pozwalających na dzielenie się doświadczeniami i pomysłami. Konkretne, życzliwe podpowiedzi na działania związane bezpośrednio z planami, konkretnymi działaniami naszego ruchu.

 

Bogumił Kolmasiak, uczestnik kursu “Organising for Leaderful Movements”:

Udział w kursie Ulex pozwolił mi rozwinąć moje umiejętności w obszarze prowadzenia długofalowych kampanii społecznych, przekonywania ludzi do zaangażowania i prowadzenia procesów w organizacji. Pomógł mi spojrzeć głębiej na różne punkty widzenia i perspektywy. Spotkałem wyjątkowych, zaangażowanych liderów i liderki, działających na rzecz swojej społeczności z różnych krajów. Czas spędzony na szkoleniu był niezwykle wartościowy, a wiele zdobytych umiejętności mogłem w praktyce zastosować w swojej codziennej pracy.

Natalia Kowalik, uczestniczka kursu “Framing and Narrative”:

Podczas szkolenia z Ulex trenowałam umiejętności związane z tworzeniem opowieści i narracji – tak, by tworzyć treści angażujące odbiorców i odbiorczynie do działania. Zajęcia odbywały się w międzynarodowej grupie, co pozwoliło na ciekawą wymianę doświadczeń dotyczących funkcjonowania komunikatów wśród różnych grup odbiorców. W ramach warsztatów dowiedziałam się, jak identyfikować fundamenty problemów społecznych, które należy adresować, by dotrzeć do odbiorców, jak dobrać wartości, przez pryzmat których będę opowiadać swoją historię oraz poznałam ciekawe narzędzia do uruchomienia kreatywności i tworzenia nieszablonowych metafor.

Ania Pięta, uczestniczka kursu ‘Transformative Collaboration’:

Kurs w Ulex to chyba najbardziej intensywny kurs, na jakim byłam w życiu. Odbywał się w najwspanialszych okolicznościach przyrody, którą wchodzi do domu każdym oknem. To trochę jak odosobniony klasztor dla osób zaangażowanych w zmianę społeczną, gdzie można w małej soczewce podczas ćwiczeń zobaczyć jak lepiej formować grupy i jak lepiej się komunikować. Kurs dał mi ogromnie dużo nowych narzędzi, wiedzy merytorycznej i tej o sobie. Polecam każdej i każdemu, kto zastanawia się jak poszerzyć swoje doświadczenie i spojrzeć głębiej w siebie.

Milena Kubiczek, uczestniczka kursu 'Transformative Collaboration’:

To jest właśnie sposób działania Ulex! Odizolować od życia codziennego, iść off-grid, offline, stworzyć warunki wręcz laboratoryjne to nauki na różnorodnej grupie ludzi z całego świata i na sobie samym. Niezwykle wykwalifikowana kadra w budowaniu społeczności i wyczulenia na potrzeby swoje, jak i innych wręczyła mi narzędzia, a także manual jak się nimi posługiwać w świecie działań społecznych, edukacyjnych, służbowym, ale i prywatnym.

Karolina Skowron-Baka, uczestniczka kursu “Regenerative Organising”:

Podczas kursu uporządkowałam i poszerzyłam swoją wiedzę o metodach zapobiegania wypaleniu, zarówno indywidualnemu, jak i w grupie czy zarządzanym zespole. Kurs był pełen nie tylko teorii, ale także pracy na konkretnych przykładach i pogłębionego przyjrzenia się poszczególnym przypadkom. Byłam zadowolona z holistycznego podejścia i dobrego rozumienia dynamiki między czynnikami systemowymi, grupowymi i indywidualnymi. Wykorzystuję tę wiedzę w swojej pracy jako liderka średniej wielkości organizacji.

Maciej Sokół, uczestnik kursu “”Transformative Organizing with Frontline Communities”:

Szkolenie dało mi szerszą perspektywę na zmianę, który stał się od kilku lat jedną z moich głównych aktywności. Dotarło do mnie, że wpływ na otoczenie społeczne zawsze będzie się wiązał z budowaniem siły. Choć dla wielu może to być trudna do przyjęcia perspektywa, nasza moc musi mieć również bardzo przyziemny wymiar. Obok pozyskania sojuszników i sympatyków, przekazywania przekonań i idei potrzebujemy pieniędzy i bazy materialnej. Teraz już wiem, że to nieuniknione. Dzięki szkoleniu doświadczyłem różnych aspektów liderstwa. W pracy społecznej można omijać temat przywództwa, ale to nie znaczy, że rola lidera zniknie. Uświadomiłem sobie, że jest to rola elastyczna, pojemna, która nie musi dystansować od innych uczestników działań. Odkrywcze było poznanie różnych modeli zarządzania organizacjami oraz konkretnych przykładów ich zastosowania. Obecnie mogę przyjąć, że w jednych działaniach jestem liderem i organizatorem, a w innych pozycjonuję się jako osoba wspierająca i dająca informacje zwrotne przywódcy. Teraz brzmi to dla mnie jak najbardziej w porządku. Ważnym aspektem treningu było dla mnie także tworzenie przestrzeni na troskę i dbanie o siebie samego i współpracowników ze swojej organizacji. Wzajemna empatia i szanowanie swoich potrzeb dają nam wzajemne zrozumienie, zaufanie, a w efekcie powoli kiełkującą moc całej grupie. Relacje w naszej organizacji są zawsze próbką tego, jaki wpływ będziemy wywierać na innych. Zacznijmy od przeglądu, jak mają się propagowane przez nas wartości w naszej własnej grupie.

Iga Woźniak, uczestniczka kursu “Framing and Narrative”:

Szkolenie dotyczące narracji i ramowania było jednym z ważniejszych szkoleń, na których byłam. Wiedza o tym, co jest istotne w tworzeniu narracji, czego unikać i jak trenować tę umiejętność, jest czymś co z pewnością wpłynie na jakość mojej pracy, ale i działania społeczne poza nią. Szkolenie było nie tylko dawką solidnej wiedzy, ale dobrą zabawą. Obecnie prowadzę kampanię opierając się na materiałach szkoleniowych, a przede mną również działanie lokalne: Klub Książki o Prawach Zwierząt, polegające głównie na analizie tekstów, więc jestem pewna, że wykorzystam zdobytą wiedzę i przekażę ją kolejnym osobom.

fot. Facebook

Aneta Żywno, uczestniczka kursu “Transformative Collaboration”:

Gorąco poleciłabym udział w szkoleniu z kilku powodów. Po pierwsze, taka formacja doskonale rozwija umiejętności miękkie, które są kluczowe w każdej sferze życia, zarówno zawodowej, jak i osobistej. Szkolenie to pozwala lepiej zrozumieć siebie i innych, poprawia umiejętności komunikacyjne, a także buduje empatię i otwartość na różnorodność.  Po drugie, szkolenie skupia się na rozwiązywaniu konfliktów w sposób konstruktywny, co jest niezwykle cenne w dzisiejszym świecie, gdzie różnice i nieporozumienia są nieuniknione. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy zdobywają narzędzia do skutecznego zarządzania sytuacjami konfliktowymi, co przekłada się na harmonię w relacjach zarówno w środowisku pracy, jak i w życiu osobistym. Wreszcie, szkolenie to może być inspirującym doświadczeniem, które pomaga spojrzeć na współpracę i relacje z zupełnie nowej perspektywy. To nie tylko inwestycja w rozwój osobisty, ale również szansa na poszerzenie horyzontów i odkrycie nowych możliwości współpracy.

Kacper Kaźmierczak, uczestnik kursu “Transformative Collaboration”:

Bardzo mocno zostaliśmy uwrażliwieni na to, że grupa nie jest po prostu zbiorowością, która zebrała się, aby zrealizować jakiś cel, tylko że jest to żywy organizm, w którym zachodzi wiele procesów. Dowiedzieliśmy się, jakie są to procesy, w jaki sposób można je wykorzystywać, aby skuteczniej działać. Dostaliśmy też zestaw narzędzi służących m.in. rozwiązywaniu konfliktów, w jaki sposób formować grupę, jak budować relacje, w jaki sposób dawać feedback tak, aby był dobrze odebrany. Poza tym mieliśmy ‘life-lab’ czyli praktyczne wcielenie w życie tego, czego się dowiedzieliśmy. Jestem bardzo zadowolony z tego, czego się dowiedziałem i co przeżyłem. Bardzo mocno zachęcam do wzięcia udziału w kursie ‘Transformative Collaboration’ w Eroles w Pirenejach.

Oto, jak zrekrutowaliśmy osoby uczestniczące w projekcie:

Osoby uczestniczące (OU) zostały wybrane na podstawie m.in. następujących kryteriów;
– przygotowania do przekazywania wiedzy i pomnażania rezultatów projektu w ramach organizacji i poza nią,
– potrzeb w zakresie rozwoju zawodowego OU są zgodne z celami projektu,
– priorytetowego traktowania zostały osoby pochodzące ze środowisk defaworyzowanych i narażone na wykluczenie (co najmniej 25% uczestników) oraz osób o mniejszych możliwościach rozwoju zawodowego,
– zapewnienia równowagi między personelem starszym i mniej doświadczonym.

Jeśli działasz wspólnie z Akcją Demokracją i jesteś osobą zainteresowaną udziałem w podobnym kursie w przyszłości, napisz do nas na adres: kontakt@akcjademokracja.pl wpisując w tytule koniecznie hasło ULEX

Działania osób po ukończeniu kursów:
Każdy, kto bierze udział w szkoleniu, prowadzi działania mające na celu popularyzację i wdrożenie zdobytej wiedzy. Działania te obejmowały warsztaty, dzielenie się umiejętnościami, opracowanie nowego programu nauczania oraz rozwój strategii edukacyjnej organizacji.

Projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych – KA122 we współpracy z Col-lectiu Eco-Actiu.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lubEuropejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.