February 13, 2024

Zakaz hodowli zwierząt na futra

Domagamy się niezwłocznego przyjęcia przepisów, zakazujących hodowlę zwierząt na futra!