Nielegalne zawieszenie przez Izbę Dyscyplinarną zostało uchylone. Zanim weszliśmy na salę rozpraw w Sądzie Najwyższym na ogłoszenie decyzji IOZ, zgromadziliśmy się pod SN na demonstracji solidarnościowej prowadzonej przez sędzię Urszula Żółtak z IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich.
Jakub Kocjan z Akcji Demokracji mówił podczas niej: „Sędzia Piotr Gąciarek zrobił dokładnie to, czego oczekiwali od niego praworządni obywatele. Odmówił legitymizowania swoją obecnością w składzie osobie, która na to nie zasługiwała – neosędziego z neoKRS. Obywatel lub obywatelka, gdy idzie do sądu, oczekuje że sędzia wyda wyrok. A nie że jakaś umieszczona przez polityków osoba z ulicy podpisze jakiś dokument o nieznanym statusie, który będzie mógł być po latach zakwestionowany (…) Siły praworządności są dzisiaj w kontroofensywie, to jest jasne. Ale ostatnie wydarzenia pokazują, że silne społeczeństwo obywatelskie walczące o praworządność będzie potrzebne niezależnie od wyniku wyborów”.
Jak podkreślał Jakub, to nie koniec walki. Nadal nie został odwieszony sędzia Maciej Ferek z Krakowa. Sędzia Gąciarek zadeklarował, że nadal będzie odmawiał orzekania w jednym składzie z neosędziami. Wzywamy sędziów wszystkich szczebli w Polsce, aby zrobili to samo i aby otoczyć kordonem sanitarnym neosędziów w trosce o prawa stron postępowań.
Liczymy, że już wkrótce będę mógł powiedzieć, że w Polsce nie ma sędziów zawieszonych za swoje orzeczenia i przestrzeganie prawa europejskiego.
Fot za tvn24. Konferencja prasowa pod Sądem Okręgowym w Warszawie w pierwszy dzień pracy sędziego Piotra Gąciarka po trwającym ponad 400 dni nielegalnym odsunięciu niezłomnego sędziego od orzekania. Czekamy jeszcze na przywrócenie sędziego Ferka i bierzemy się za ostateczną rozprawę z neoKRS, a potem pseudoTK oraz dopilnowanie rozliczenia wszystkich winnych zamachu na Konstytucję.