Puszcza Białowieska ma status światowego dziedzictwa UNESCO. Z tego tytułu przysługuje jej specjalna ochrona. Apelujemy o to do Ministry Klimatu i Środowiska, Pauliny Hennig-Kloski, razem z 82 innymi organizacjami społecznymi.  
   

„Podjęcie tematu jest pilne, ponieważ musimy naprawić szkody wyrządzone przyrodzie przez masową, nielegalną wycinkę z 2017 r. (…) Aby zagwarantować trwałą ochronę cennych i rzadkich gatunków oraz naturalnych procesów przyrodniczych na całym obszarze, Puszcza potrzebuje spójnego systemu zarządzania i jednego gospodarza. Taką gwarancję daje przyjęcie ustawy o obiekcie światowego dziedzictwa UNESCO”.

To fragment listu, który napisaliśmy do Ministry Klimatu i Środowiska, Pauliny Hennig-Kloski. Z jego pełną treścią możesz zapoznać się, klikając tutaj.