W 2022 roku planowane jest uruchomienie cyklu podcastów pod nazwą Akcja Klimat.

Działający od 2018 roku fanpage, dostarczający aktywistom i aktywistkom Akcji przydatnych informacji i propozycji działań na rzecz klimatu.
Jednocześnie szyld pod którym organizujemy demonstracje i happeningi. W 2022 roku planowane jest uruchomienie cyklu podcastów pod nazwą Akcja Klimat.