Porozumienie dla praworządności

Apel organizacji społecznych do partii politycznych.