Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania

Aby realizować cele statutowe, Akcja Demokracja gromadzi dane osobowe dane oraz dane dotyczące Twoich odwiedzin na naszych stronach oraz działań i kampanii, w które się angażujesz.

Ochrona prywatności jest jednym z celów statutowych Akcji Demokracji (§7 pkt. h), dlatego przywiązujemy szczególna wagę do poszanowania Twojej prywatności, niezależnie od tego czy angażujesz się w akcje, czy po prostu odwiedzasz nasze strony. Tam, gdzie decydujemy się na kompromisy, robimy to ze względu na zalety danego rozwiązania i brak praktycznych alternatyw. Staramy się o takich sytuacjach informować oraz dawać Ci możliwość wycofania się z nich. Dążymy do tego, żeby znaleźć alternatywę w której dane zlokalizowane są jedynie na naszych serwerach. Jako organizacja zarejestrowana w Polsce jesteśmy zobowiązani udostępnić dane na żądanie uprawnionych instytucji na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa). Ponieważ system ochrony danych osobowych w USA jest słabszy niż w Europie, traktujemy priorytetowo współpracę z firmami działającymi na terenie Unii.

Akcja Demokracja jest operatorem stron i serwisów:

 • w domenie oraz subdomenach akcjademokracja.pl. Danymi zbieranymi i przetwarzanymi przez nie zarządza jedynie zespół Akcji Demokracji.
 • w domenie naszademokracja.pl, gdzie działa platforma Nasza Demokracja, udostępniająca narzędzia pozwalające każdej osobie na prowadzenie kampanii. Kampanie prowadzone w ramach tej platformy są moderowane przez zespół Akcji Demokracji. Do identyfikujących danych osobowych zbieranych w ramach danej kampanii dostęp mają jedynie ci twórcy i administratorzy kampanii, którzy podpisali z Akcją Demokracją umowę o powierzeniu danych osobowych. Jeżeli nie posiadają takiej umowy, mogą zobaczyć tylko imiona oraz liczbę osób uczestniczących w prowadzonej przez nich kampanii.

Gromadzimy następujące rodzaje danych, które pozwalają nam na:

 • wykonanie konkretnych działań w ramach kampanii, takich jak zebranie listy podpisów pod petycją, kontaktowanie się z politykami, zbieranie wpłat. Dane te zawierają imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (wygenerowane na podstawie kodu pocztowego), opcjonalnie numer telefonu bądź dokładny adres;
 • umożliwienie Ci wpływania na kierunek rozwoju działalności Akcji Demokracji, w sposób aktywny (udział w ankietach online) i pasywny (poprzez statystyczne informacje o tym, które kampanie są dla Ciebie interesujące bądź wywołują Twoją reakcję). Dane zbierane są w statystyki używania naszych stron (odwiedziny oraz kliknięcia);
 • komunikację z Tobą poprzez e-mail, oraz opcjonalnie poprzez inne media. Jeżeli podasz nam numer telefonu, będziemy w szczególnych przypadkach wysyłać do Ciebie także wiadomości SMS. Pracujemy nad poszerzeniem sposobów, na jakie możemy pozostać w kontakcie i skutecznie działać razem, o takie jak WhatsApp lub powiadomienia „push”. Będziemy korzystać z tych dodatkowych kanałów jedynie wtedy, gdy tego chcesz.
 • poprawę sposobu, w jaki komunikujemy z Tobą przez e-maile, media społecznościowe oraz naszą stronę; zbierane dane dotyczą statystyk otwarć i kliknięć w linki w mailach oraz reakcji na publikowane treści w mediach społecznościowych;
 • prowadzenie i sprawne zarządzanie naszą stroną internetową.

Szczegółowe objaśnienie, jakie dane i jak są przetwarzane, oraz dla kogo są dostępne, znajdują się w niniejszej Polityce.

Fundacja Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (zwanego dalej RODO). Gromadzimy i przetwarzamy dane, które są niezbędne do wykonywania statutowych celów Fundacji na podstawie Twojej zgody.

Do swoich danych masz dostęp, możesz żądać ich poprawienia, usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo wycofać udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie. Masz prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora. W przypadku gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane wykorzystywane przy realizowaniu celów kampanii

Akcja Demokracja w swoich kampaniach łączy taktyki wykorzystujące technologie internetowe z działaniami z dala od klawiatury. Aby nasz zespół mógł się z Tobą komunikować, prosimy uczestników i uczestniczki naszych akcji o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz kodu pocztowego, oraz opcjonalnie numeru telefonu. Kod pocztowy jest nam potrzebny do powiedzenia politykom o tym, jak wiele osób z ich okręgu wyborczego bierze udział w działaniach oraz pozwala nam kierować kampanie o charakterze lokalnym jedynie do osób zainteresowanych. To zwiększa siłę naszego oddziaływania. Jeżeli podasz nam numer telefonu, będziemy w pewnych sytuacjach pisać do Ciebie poprzez SMS lub inne komunikatory korzystające z numeru telefonu.

Bez twojej wiedzy nie zbieramy innych danych, takich jak płeć (choć dla celów analitycznych możemy ją wnioskować na podstawie Twojego imienia), zawód, lokalizacja czy dokładniejsze dane teleadresowe. Jednak, jeżeli takie informacje jak numer telefonu czy dokładny adres są potrzebne w danej kampanii w celu umożliwienia kontaktu telefonicznego lub wysłania korespondencji, pytamy o nie na stronach danej akcji i informujemy, w jakim celu będą wykorzystywane. Aby lepiej poznać grupę osób, która współtworzy Akcję Demokrację, czasami będziemy Cię również pytać o takie rozszerzone dane. Udostępnienie ich nie będzie jednak nigdy warunkiem udziału w działaniach Akcji Demokracji. Dodatkowo, jeżeli dokonasz wpłaty na którąś z kampanii lub na cele statutowe Akcji Demokracji, otrzymujemy dane przekazywane przez operatora płatności. W zależności od typu wpłaty, będą to dane pobierane przez bank (dla zwykłego przelewu), PayU lub PayPal (dla płatności online).

Zespół Akcji Demokracji ma dostęp do treści wprowadzonych przez Ciebie do naszych systemów w ramach danej kampanii: komentarzy, odpowiedzi w ankietach, e-maili do decydentów.

W skrócie:

 • Jeśli bierzesz udział w naszej akcji, potrzebujemy wtedy Twojego imienia, nazwiska, adresu e-mail i kodu pocztowego.
 • Jeśli to ma sens, poprosimy Cię o dodatkowe dane, takie jak numer telefonu albo adres.
 • Często dowolnie możesz podać swój numer telefonu. Jeżeli to zrobisz, w pewnych sytuacjach będziemy kontaktować się z Tobą za pomocą SMS lub innego komunikatora opartego o numer telefonu (np. WhatsApp). Decydujemy się na to na przykład w pilnych przypadkach, kiedy nagle organizujemy demonstrację w Twojej miejscowości.
 • Jeśli wpłacisz pieniądze na daną kampanię bądź po prostu działalność Akcji Demokracji, będzie to zarejestrowane wraz z danymi zwykle rejestrowanymi przy transferze środków.
 • Zespół Akcji Demokracji ma dostęp do komentarzy, e-maili oraz innych treści wprowadzonych do naszych stron.

Dane udostępniane osobom trzecim przy realizowaniu celów kampanii

Akcja Demokracja nie udostępnia danych zgromadzonych za pośrednictwem kampanii prowadzonych na stronach akcjademokracja.pl, chyba że działania podjęte przez Ciebie w kampanii tego wymagają. Kiedy zbieramy podpisy pod petycją, dostarczymy jej adresatowi listę imion, nazwisk i miejsc zamieszkania (wygenerowane na podstawie kodów pocztowych) podpisanych osób. Jeżeli weźmiesz udział w akcji, która polega na wysyłani e-maili do wybranej osoby, na przykład konkretnego parlamentarzysty, wtedy ta osoba otrzyma wiadomość z Twoim imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail.

Kampanie prowadzone na platformie Nasza Demokracja, pod adresem naszademokracja.pl, prowadzone są przez osoby indywidualne przy wsparciu zespołu Akcji Demokracji. Ponieważ te osoby – twórcy i administratorzy kampanii – odpowiedzialne są za zebranie i dostarczenie podpisów pod apelem, mają dostęp do danych zbieranych w ramach tej kampanii.

Jeżeli kampania jest niestandardowa i korzysta z innych niż zazwyczaj taktyk, wtedy wyjaśniamy na stronach tej kampanii, w jaki sposób wykorzystujemy powierzane nam dane.

W skrócie:

 • Twoje imię, nazwisko i miejscowość zamieszkania przekazywane są przy wręczeniu petycji z podpisami (często przekazywane jest tylko imię).
 • Jeżeli kampania jest prowadzona na platformie Nasza Demokracja, dostęp do danych w niej zbieranych mają twórcy i administratorzy kampanii.
 • W szczególnych przypadkach przekazujemy decydentowi czy politykowi więcej danych, np. wtedy, gdy piszesz do nich e-mail. O takim fakcie informujemy dodatkowo na stronie akcji.

Dane dostępne operatorom infrastruktury technicznej oraz usług IT

Infrastruktura technologiczna, składająca się z serwerów i usług IT nie znajduje się w biurze Akcji Demokracji, lecz jest obsługiwana przez operatorów oraz usługodawców. Podmioty te, mając fizyczny dostęp do danych przetwarzanych przez nas, działają w ramach odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych (dalej: RODO). Z uwagi na fakt, że amerykańskie podejście do danych osobowych daje użytkownikom mniejszą ochronę niż to europejskie preferujemy współpracę z podmiotami działającymi w Europie i podlegającym europejskim regulacjom. Korzystamy jednak z usług firm działających poza Unią Europejską, ponieważ nie znaleźliśmy konkurencyjnego dostawcy usług w UE. W tych sytuacjach twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii – zawsze tylko na podstawie umowy o ochronie danych osobowych z tą firmą. Możesz uzyskać od nas kopię Twoich danych przekazywanych do tych państw.

Nasza infrastruktura techniczna korzysta z następujących usług:

 • Wszystkie dane zbierane przez nas znajdują się na dzierżawionych przez nas serwerach w serwerowni firmy OVH w Roubaix we Francji i we Frankfurcie w Niemczech, na serwerach w serwerowni firmy Microsoft w Irlandii, w serwerowni firmy Hetzner w Finlandii, oraz w serwerowni firmy Heroku w Irlandii. Dostęp do naszych dysków mają technicy firm OVH, Hetzner, Heroku oraz Microsoft, działający w reżimie europejskiego prawa RODO. Ci usługodawcy są zobowiązani do udostępnienia danych upoważnionym do tego organom egzekucji prawa.
 • Dane zbierane przez nas znajdują się na dzierżawionych przez nas serwerach:
  1. 1. W Roubaix (Francja) oraz Frankfurcie (Niemcy) w serwerowniach prowadzonych przez firmę OVH.
  2. 2. W serwerowni w Finlandii obsługiwanej przez firmę Hetzner,
  3. 3. W serwerowni w Irlandii obsługiwanej przez firmę Microsoft,
  4. 4. W serwerowni w Irlandii obsługiwanej przez firmę Heroku, korzystającej z infrastruktury firmy Amazon.
   • Aby zwiększyć skuteczność wysyłania mailingu, korzystamy z usług firmy MailJet (Francja). Ponieważ firma ta pośredniczy w dostarczaniu naszych wiadomości, dostępne są dla niej adresy e-mail osób z naszej listy. MailJet działa w ramach prawa RODO (polityka prywatności: mailjet.com/gdpr).
   • Aby dostarczyć wiadomości SMS korzystamy z firmy Twilio (USA, Irlandia). Jako pośrednik rozsyłający wiadomości SMS, otrzymuje dostęp do numeru telefonu odbiorców. Twilio działa w ramach prawa RODO (polityka prywatności: twilio.com/gdpr)
   • Platforma Nasza Demokracja jest obsługiwana przez firmę ControlShiftLabs Ltd oraz utrzymywane na serwerach Amazon Web Services w USA. Następnie są kopiowane do naszych serwerów dzierżawionych w Europie. Firma ControlShiftLabs działa w ramach prawa RODO na mocy klauzuli umownej o ochronie danych osobowych.
   • Korzystamy z usług firm PayU oraz PayPal jako pośredników do realizowania wpłat na konkretne kampanie lub ogólną działalność Akcji Demokracji. Jako odbiorcom płatności, firma PayU lub PayPal udostępnia nam dane dotyczące płatności, z których zapisujemy imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy oraz kwotę i datę wpłaty. PayU działa w Polsce, PayPal działa w USA, mając filię zarejestrowaną w Polsce (PayPal Polska Sp. z o.o.). Dane dotyczące PayPal nie są wysyłane do USA.
   • Korzystamy z usług NewRelic oraz Rollbar aby monitorować błędy w oprogramowaniu naszych stron oraz ich wydajność. Do tych usług nie są wysyłane dane osobowe, choć NewRelic monitoruje czasy ładowania strony w przeglądarce. Obie firmy działają w USA.
   • System zgłoszeń obsługujący adres kontakt [małpka] akcjademokracja.pl obsługiwany jest przez firmę Freshworks, z siedzibą w USA, wszystkie powierzone jej dane powinny jednak pozostawać na terytorium EU.
   • Korzystamy z usług Pushpad w celu dostarczania powiadomień push, firma działa na serwerach europejskich, lub zgodnych z GDPR (polityka prywatności: pushpad.xyz/privacy)
   • Wszystkie firmy, które oferują usługi dla Akcji Demokracji przetwarzają dane osobowe jedynie w zakresie koniecznym do realizacji tych usług. Nie mają prawa wykorzystywać ich w innym celu, lub przekazywać innym podmiotom.

W skrócie:

 • Zbieramy dane na serwerach we Francji, Niemczech, Finlandii i Irlandii, obsługiwanych przez firmy OVH, Hetzner, Heroku i Microsoft
 • Korzystamy z pośredników wysyłania maili i SMS: MailJet (Francja), Twilio (USA)
 • Nasza Demokracja jest platformą prowadzoną przez firmę ControlShiftLabs Ltd, korzysta z serwerów Amazon Web Services (obie w USA)
 • Korzystamy z pośredników płatności: PayU oraz PayPal
 • Korzystamy z narzędzi monitorujących infrastrukturę: NewRelic oraz Rollbar

Akcja Demokracja nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za strony inne niż te, które znajdują się w domenie akcjademokracja.pl oraz naszademokracja.pl, nawet jeżeli umieszczamy do nich linki.

Umożliwienie wpływu na Akcję Demokrację oraz ulepszanie przekazu

W zespole Akcji Demokracji staramy się podejmować decyzje pragmatycznie i efektywnie, opierając je na konkretnych argumentach i danych o tym, jak rozwija się kampania. W tym celu przetwarzamy dane dotyczące popularności działań wchodzących w skład kampanii, żeby ulepszyć przekaz, spróbować innej taktyki lub dotrzeć do innej grupy odbiorców. Dane, które bierzemy pod uwagę, to statystyki dotyczące liczby otwartych i przeczytanych e-maili, kliknięć w linki w nich zawarte, liczby osób wchodzących na strony naszych akcji i biorących w nich udział, liczby interakcji w sieciach społecznościowych (polubienia, udostępnienia, komentarze).

Akcja Demokracja jest ruchem, na którego kierunek rozwoju mają wpływ, wszystkie osoby biorący udział w naszych działaniach. Jesteśmy ciekawi, co myślisz na temat kierunku jego działania i rozwoju. Zadajemy pytania i prowadzimy ankiety, w których możesz wziąć czynny udział i podzielić się opinią.

Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie wszyscy mogą poświęcić na nie czas. Dlatego bierzemy pod uwagę to, które kampanie są bardziej angażujące dla osób, które stale z nami działają, a które nie. Mierzymy to na podstawie reakcji na nasze e-maile oraz wpisy w mediach społecznościowych, jak również liczby akcji podjętych w kampaniach. W decyzji zawsze korzystamy ze ogólnych statystyk bądź inaczej zagregowanych danych, a nie danych dotyczących poszczególnych osób.

Dane dotyczące użytkowania strony

Kiedy klikasz w link do naszych stron udostępniony przez kogoś innego, możemy zmierzyć skuteczność tego udostępnienia i odkryć aktywistów mających wpływ w swoim otoczeniu. W tym celu korzystamy z unikalnego kodu, który jest dodawany do udostępnionego adresu. Nigdy nie rekonstruujemy, bądź badamy sieci znajomości osób działających w naszych kampaniach. Możesz obejść ten mechanizm wchodząc na naszą stronę bezpośrednio wpisując adres www.akcjademokracja.pl do przeglądarki i wejść na odpowiednią stronę.

Gromadzimy dane statystyczne dotyczące użytkowania naszych stron internetowych, za pomocą narzędzia Piwik, które jest odpowiednikiem Google Analytics. Dzięki temu, że Piwik jest wolnym oprogramowaniem działającym na naszych serwerach, mamy pełną kontrolę nad nim i zgromadzonymi przez niego statystykami. Piwik jest uruchomiony na stronie głównej pod adresem https://www.akcjademokracja.pl orazplatformie kampanijnej https://dzialaj.akcjademokracja.pl. Gromadzi statystyki dotyczące odwiedzin stron przez dany adres IP.

Dane z narzędzia Piwik nie są kojarzone z Tobą. Wykorzystujemy zsumowane liczby odwiedzin w danych przedziałach czasu, w celu monitorowania obciążenia serwerów oraz sprawdzenia, które z naszych podstron są wygodniejsze w użyciu i ulepszenia ich.

W skrócie:

 • Adresy kampanii, które udostepniasz zas pomocą naszych stron w mediach społecznościowych lub przesyłasz w wiadomościach do znajomych, mogą zawierać specjalny kod, który pozwala nam podsumować jak skuteczne jest Twoje udostępnienie. Nie tworzymy na tej podstawie bazy Twoich znajomych.
 • Nie korzystamy z Google Analytics, tylko Piwik, który działa na naszych serwerach zapewniając dostęp do danych jedynie nam.
 • Gromadzimy standardowe dane dotyczące aktywności internetowej.

Zdarzenia dotyczące e-maili

Używamy mechanizmu, który pozwala nam sprawdzić, czy otworzyłeś e-maila, którego do Ciebie wysłaliśmy. Polega on na dodaniu małego, jednopikselowego obrazka, który jest ściągany z naszych serwerów i pokazywany przy otwieraniu e-maila. Podobnie jak w innych przypadkach, interesują nas jedynie zagregowane dane na temat popularności konkretnych kampanii i tego czy ich tytuły zachęcają do przeczytania. Możesz wyłączyć ten mechanizm wyłączając pokazywanie obrazków w swoim programie pocztowym, bądź webmailu.

W tym samym celu rejestrujemy kliknięcia na linki umieszczone w mailu. To pozwala nam ulepszyć sposób komunikacji z odbiorcami naszych wiadomości. Dzięki niemu ułatwione też jest wypełnianie formularzy i branie udziału w ankietach.

Dane dotyczące tych zdarzeń są przechowywane na naszych serwerach oraz w bazie danych firmy MailJet, dzięki której wysyłamy e-maile, a której serwery znajdują się we Francji. W przeciwieństwie do usług firm amerykańskich, usługi informatyczne w Unii Europejskiej mają wyższy standard RODO.

W skrócie:

 • Rejestrujemy to, czy odbiorcy naszych e-maili je otwierają i czy klikają w linki w nich się znajdujące.
 • Interesują nas tylko zagregowane dane, ponieważ pozwalają nam ocenić odbiór naszych komunikatów, nie analizujemy się danymi dotyczącymi indywidualnych osób.
 • Możesz obejść ten mechanizm, jeżeli nie chcesz być rejestrowany.

Mierzenie aktywności na platformie Nasza Demokracja

Platforma Nasza Demokracja (pod adresem naszademokracja.pl) jest obsługiwana przez firmę ControlShiftLabs Ltd. Mechanizmy mierzące aktywność użytkowników (narzędzie o nazwie Segment) są pod kontrolą i są wykorzystywane przez tę firmę. Akcja Demokracja nie otrzymuje zebranych za ich pośrednictwem danych.

Mechanizm ciasteczek (Cookies)

Używamy mechanizmu ciasteczek na dwa sposoby:

 1. Jeżeli jesteś już w naszej bazie, po kliknięciu w link w e-mailu zostanie ci przyznane ciasteczko z uniknalnym kodem „guid”, dzięki któremu nie będziesz pytany o ponowne wprowadzenie danych na stronie dzialaj.akcjademokracja.pl. Możesz wyłączyć ten mechanizm nie przyjmując ciasteczek (dodając wyjątek w ustawieniach prywatności przeglądarki), kasując je lub klikając link „To nie ty?”, który znajduje się nad formularzem akcji.
 2. Narzędzie Piwik, które analizuje aktywność internetową na naszych stronach używa ciasteczek. Dane te pomagają nam w zrozumieniu wzorców odwiedzin, pokazują nam ewentualne problemy z naszą witryną i pozwalają na ulepszenie naszych stron i strategii nagłaśniania kampanii w mediach. Dane zawierają adres IP oraz odwiedzanej strony, stronę z której użytkownik przybył i czas odwiedzin. Dane o aktywności są gromadzone w osobnej bazie danych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami. Nie dowiadujemy się w jaki sposób konkretna osoba znana z imienia i nazwiska korzysta z naszych stron; dane te są anonimowe (poza adresem IP, który jest potrzebny do rozróżnienia zapytań do naszych serwerów). Możesz wyłączyć ten mechanizm nie przyjmując ciasteczek (dodając wyjątek w ustawieniach prywatności przeglądarki) bądź kasując je.
 3. Platforma Nasza Demokracja wykorzystuje ciasteczka w celu obsługi mechanizmu logowania użytkownika oraz pomiarów aktywności na stronie za pomocą narzędzia Segment. Dane z narzędzia Segment są przekazywane do narzędzia Piwik.

Pamiętaj, że każda przeglądarka pozwala na usunięcie ciasteczek (cookies) ustawionych przez nasze strony. W odpowiednim panelu (w Firefox: Ustawienia -> Prywatność -> Pokaż ciasteczka) możesz usunąć ciasteczka związane z domenami akcjademokracja.pl oraz dzialaj.akcjademokracja.pl oraz naszademokracja.pl

W skrócie:

 • Ciasteczka służą nam do prowadzenia standardowych analiz aktywności na naszych stronach.
 • Ciasteczka ułatwiają Ci korzystanie z naszej strony, ale jeśli nie chcesz ich używać, możesz je wyłączyć.

Udostępnienie danych na potrzeby egzekucji prawa

Jesteśmy zobowiązani do udostępniania przetwarzanych przez nas danych osobowych odpowiednim organom państwowym, na mocy odpowiednich przepisów (np. w związku z postępowaniem karnym bądź administracyjnym).

W skrócie:

 • Udostępniamy dane odpowiednim organom państwowym, kiedy wymaga tego od nas prawo.

Cykl przetwarzania danych osobowych

Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody. W momencie wprowadzenia Twoich danych osobowych prosimy Cię o wyrażanie dwóch zgód:

 1. Zgoda na przetwarzanie danych w celu zrealizowania działania w kampanii, którego dotyczy dana strona. Na stronie apelu, dane są zbierane aby stworzyć listę sygnatariuszy, na stronie pozwalającej wysłać wiadomość do polityka, dane są zbierane w celu dostarczenia tej wiadomości, itd. Bez wydania tej zgody nie jesteśmy w stanie zrealizować działania. Jeżeli wydasz zgodę, będzie ona ważna aż do końca danej kampanii, i wygaśnie po jej zakończeniu.
 2. Zgoda na użycie danych w celu informowania Cię o kampaniach oraz w celu przeprowadzenia tych kampanii, w których zechcesz wziąć udział. Będziemy informować Cię głównie poprzez e-mail, ale jeżeli dobrowolnie podasz swój numer telefonu, możemy zadzwonić, wysyłać do Ciebie wiadomości telefon SMS, poprzez komunikatory (takie jak WhatsApp), lub przez inne kanały komunikacji elektronicznej. Decyzja o tym, czy chcesz otrzymywać informacje poprzez dodatkowe, poza e-mailem, sposoby komunikacji należy do Ciebie. Jeżeli nie chcesz otrzymywać wiadomości SMS, nie podawaj swojego numeru telefonu. Jeżeli nie wydasz tej zgody, nie będziesz otrzymywać informacji o kampaniach Akcji Demokracji. Jeżeli ją wydasz, będzie ważna aż do odwołania.

W momencie, w którym wszystkie zgody na przetwarzanie Twoich danych wygasną, usuniemy Twoje dane pozostawiając jedynie minimalny zestaw informacji, które są konieczne aby wytłumaczyć w przyszłości, jak przebiegało przetwarzanie danych osobowych. Jest to konieczne, ponieważ jeżeli w przyszłości zapytasz, czy, jakie i jak Twoje dane były przetwarzane, musimy mieć możliwość odpowiedzieć na takie zapytanie. Gdybyśmy usunęli wszystkie ślady Twoich danych z naszej bazy, nie moglibyśmy być odpowiedzialni za ich wykorzystanie.

Minimalna forma danych zawiera:

 • Imię, Nazwisko, kod pocztowy, czyli dane identyfikujące,
 • Listę działań wraz z rodzajem (podpis pod apelem, udział w ankiecie, wpłata), przy których Twoje dane zostały nam przekazane, wraz z informacją o wydanych zgodach oraz ich wygaśnięciu,
 • e-mail oraz numer telefonu (jeżeli został podany) wraz z informacją kiedy były wykorzystane do kontaktu z Tobą.

Dane w tej formie musimy przechowywać tak długo, jak długo prawo przewiduje możliwość pytania o przetwarzanie i odwoływanie się do sposobu, w jaki dane są wykorzystane. W przypadku gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podgląd, edycja, przeniesienie i usunięcie danych

W każdej chwili masz prawo do wglądu i edycji bądź usunięcia danych, które o Tobie zgromadziliśmy, z uwzględnieniem konieczności przechowywania przez nas śladu przetwarzania opisanego powyżej. Masz także prawo do otrzymania danych osobowych, Żeby to zrobić, skontaktuj się z nami pisząc e-maila na adres mailto:kontakt@akcjademokracja.pl z adresu którego dotyczy sprawa. Prosimy, umieść w temacie słowa „Dane Osobowe”.

Wypisanie się z listy mailingowej

Usunięcie Twoich danych oznacza również wypisanie się z listy mailingowej. Poza tym, możesz wypisać się z listy mailingowej klikając w link znajdujący się w stopce każdego maila otrzymanego od nas. Jest to jednoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych w celu informowania. Jeżeli Twój adres został dodany za pośrednictwem platformy Nasza Demokracja, możesz wypisać się z listy także na stronach naszademokracja.pl (Moje konto → wypisz się z e-maili informacyjnych). Możesz także zgłosić żądanie usunięcia pisząc na adres kontakt@akcjademokracja.pl z tytułem Usunięcie z listy.

Data aktualizacji tej wersji polityki: 12 maja 2018 r.