Petycja o wycofanie wniosku ograniczającego dostęp do informacji publicznej

Warszawa, 24 marca 2021 r.Do organu: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższegoplac Krasińskich 2/4/600-951 Warszawa Szanowna Pani Profesor,działając imieniu Fundacji ePaństwo oraz reprezentując grupę innych podmiotów wnoszących petycję wymienionych wraz miejscem ich siedziby pod treścią pisma, zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, przedkładam, w […]