Już jutro, w środę 21 lipca, w Senacie odbędzie się wysłuchanie kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Marcina Wiącka. Jeśli zostanie zaakceptowany przez izbę, stanie na straży naszych konstytucyjnych praw i wolności. Wierzymy, że integralną częścią tego urzędu jest dialog ze zwykłymi obywatelami i obywatelami. Z tego powodu uważamy, że w jego wyborze powinni uczestniczyć nie tylko politycy i polityczki, lecz także pozostała część społeczeństwa, której interesy Rzecznik ma reprezentować w relacji z władzą.

Dlatego w ruchu Akcji Demokracji zgromadziliśmy i zgromadziłyśmy pytania, które do przyszłego Rzecznika Praw Obywatelskich mają obywatele i obywatelki. Apelujemy do Senatorów i Senatorek, by pytania te zostały zadane podczas jutrzejszego wysłuchania publicznego w Senacie!

Demokracja i praworządność

 1. Czy uważa Pan, że Trybunał Konstytucyjny jest obsadzony prawidłowo? Czy obecność sędziów dublerów wpływa na ważność wyroków? Marta z Inowrocławia
 2. Czy będzie Pan chciał i potrafił zachować niezależność? Jak obywatele i obywatelki mogą Pana w tym wesprzeć? Katarzyna z Warszawy
 3. Jak Pan widzi relację między prawem krajowym a unijnym? Czy zobowiązania traktatowe Polski powodują, że prawo unijne jest nadrzędne w stosunku do prawa polskiego, czy prawo polskie ma bezwzględne pierwszeństwo? Jerzy z Poznania
 4. Czy będzie Pan kontynuował wszystkie rozpoczęte przez swojego poprzednika sprawy, tak aby doprowadzić je do końca dla dobra interesów obywateli? Jolanta z Warszawy
 5. W jakim stopniu planuje Pan zmienić skład osobowy Biura RPO? Marek z Warszawy
 6. Czy będzie Pan interweniował, gdy prokuratura będzie działała z pobudek jawnie politycznych, kierując akty oskarżenia przeciw obywatelom z różnych  przyczyn niewygodnych dla rządzących i nadużywała aresztu tymczasowego? Agnieszka z Warszawy
 7. Czy widzi Pan problem łamania Konstytucji i praworządności przez obecny rząd PiS? Ryszard ze Szczecina
 8. Dlaczego Pan Prof. Wiącek przez sześć lat rządów PIS nie podpisał się pod żadnym stanowiskiem własnej rady wydziału w sprawie praworządności, choć podpisywali się jego koleżanki i koledzy? Małgorzata z Warszawy
 9. Czy zamierza pan kontynuować działania Adama Bodnara w sprawie zablokowania przejęcia koncernu Polska Press przez Orlen? Elżbieta z Warszawy
 10. Jak ocenia Pan z punktu widzenia praw obywatelskich sytuację pani sędzi Beaty Morawiec, pana sędziego Igora Tuleyi i pana sędziego Pawła Juszczyszyna? Czy powinni być niezwłocznie przywróceni do orzekania w swoich sądach? Hanna z Torunia
 11. Czy Pan Profesor będzie obserwował sytuację niezależnych mediów i starał się przeciwdziałać wszelkim próbom ich faktycznej likwidacji bądź ograniczenia działania? Stanisław z Torunia
 12. Czy uważa Pan, że Polska powinna respektować orzeczenia TSUE? Ludwika z powiatu Tarnowskiego

Prawa człowieka

 1. Panie Profesorze Wiącek, jakie ma Pan zdanie odnośnie praw kobiet do terminacji ciąży? Krzysztof z Wrocławia
 2. Czy będzie Pan bronił prawa kobiety do aborcji z powodu nieuleczalnych wad płodu? Maria z gminy Tarnów
 3. Czy będzie Pan przeciwdziałał nierównościom w płacy pomiędzy mężczyznami a kobietami? Jolanta z Katowic
 4. Jakie jest Pana stanowisko odnośnie wypowiedzenia Konwencji antyprzemocowej, tzw. Konwencji Stambulskiej? Izabella z Poznania
 5. Czy zamierza Pan angażować się w obronę osób pokrzywdzonych przestępstwem pedofilii dokonanym przez księży? Andrzej z Warszawy
 6. Czy Pan będzie kontynuował zaskarżanie uchwał anty-LGBT? Czy zamierza Pan zaskarżać także „Samorządowe Karty Praw Rodzin”? Jakub z Rzeszowa
 7. Czy Pana zdaniem wprowadzenie małżeństw jednopłciowych wymagałoby zmiany art.18 Konstytucji? Teresa z gminy Włocławek
 8. Czy jako RPO będzie Pan działał aktywnie działał i popierał w ramach legislacji równouprawnienie osób LGBT+ poprzez wprowadzenie równości małżeńskiej (ewentualnie jako plan minimum – związków partnerskich)? Marcin z Krakowa
 9. Jak Pan odnosi się do ochrony praw osób LGBTQ+? Czy można będzie na Pana liczyć, kiedy osoby nieheteroseksualne będą spotykały się z przemocą, agresją, dyskryminacją? Mathias z gminy Sośniowice
 10. Jak planuje Pan działać w sytuacjach, gdy policja brutalnie traktuje uczestników pokojowych demonstracji? Justyna z Warszawy
 11. Czy będzie Pan w ramach swoich kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich – podkreślam Rzecznika Praw Obywatelskich – zajmował się ochroną praw dzieci, również obywateli i obywatelek? Ryszard ze Szczecina
 12. Czy będzie pan zabierał głos w sprawie odradzającego się w Polsce faszyzmu i antysemityzmu? Lucy z Białegostoku
 13. Czy będzie Pan stał w obronie Polski jako państwa świeckiego, w myśl art. 10 Konstytucji? Dorota z Krakowa

Klimat i środowisko

 1. Jakie widzi Pan zagrożenie dla praw człowieka związane z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym? Piotr z Wrocławia
 2. Czy będzie działał Pan w obronie praw obywateli do domagania się od obecnych władz państwa wprowadzenia zgodnej z wymogami i standardami polityki uniezależnienia się polskiej energetyki od paliw kopalnych aby zapobiec katastrofie klimatycznej? Michał z Wrocławia
 3. Czy będzie Pan dbał o prawo wszystkich do czystego powietrza? Danuta z Torunia

Sprawiedliwość społeczna

 1. Rzecznik Bodnar regularnie podróżował po Polsce i rozmawiał z mieszkańcami różnej wielkości miejscowości o ich problemach. Czy Pan planuje kontynuować te działania? Witold z Warszawy
 2. Czy będzie Pan stawał po stronie uczniów i uczennic a także nauczycieli i nauczycielek walczących o nie upolitycznianie szkół, by nie było w nich fanatyzmu religijnego? Elżbieta z Wrocławia
 3. Czy zamierza monitorować przestrzeganie nowych przepisów mających poprawić los osób ubezwłasnowolnionych i podejmować interwencje w tych sprawach, gdzie zostały one złamane? Romana z gminy Iwierzyce
 4. Czy widzi Pan potrzebę przyjrzenia się i ewentualnego podjęcia działań w sprawie rosnących cen mieszkań i cen wynajmu? Robert z Radomia
Lista pytań dostępna do pobrania tutaj