Zespół Akcji Demokracji

Dyrektorka zarządzająca

Karolina Skowron

Aktywistka prozwierzęca, feministyczna, prawno-człowiecza. Od 2017 roku kierowała Fundacją Alberta Schweitzera (należącej do globalnej koalicji Open Wing Alliance), budując pozycję organizacji od zera w Polsce. Fundacja uzyskała prestiżowy tytuł Top Charity jako jedna z czterech najskuteczniejszych organizacji na świecie według Animal Charity Evaluators. Stworzyła i prowadzi intersekcjonalny projekt Centrum Zwierząt, zasiada w radzie Kongresu Kobiet, jest założycielką i liderką grupy Vegan Ladyboss Poland, członkinią komitetu Parady Równości, była członkinią komitetu inicjatywy obywatelskiej Ratujmy Kobiety, współorganizowała także drugi czarny protest. Jest współzałożycielką i główną ekspertką Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt Hodowlanych. Jest również jedną z dwóch założycielek globalnej koalicji Intersectionality Alliance mającej na celu zwiększenie różnorodności i inkluzywności w ruchu prozwierzęcym oraz tworzącą dialog tego ruchu z innymi ruchami sprawiedliwości społecznej. Ma doświadczenie pracy w międzynarodowych korporacjach oraz w trzech telewizjach. Jest absolwentką socjologii na The London School of Economics, studiowała dyplomację globalną na SOAS w Londynie i retorykę (kurs podyplomowy) na Polskiej Akademii Nauk, ukończyła także Akademię Demokracji Socjalnej.

Zespół kampanijny

Bogumił Kolmasiak – Kierownik Kampanii

Od wielu lat działa w organizacjach pozarządowych, organizuje kampanie społeczne i polityczne w obszarze progresywnych tematów. Koordynował i organizował projektu z obszarów takich jak polityka rolna i żywnościowa, zrównoważony rozwój czy wsparcie energetyki prosumenckiej. Wcześniej związany z Partią Zieloni. Obecnie bezpartyjny. Z wykształcenia socjolog i ekspert ds. stosunków międzynarodowych, studiował również kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej. Publikował m.in. w „Krytyce Politycznej”, „Zielonych Wiadomościach”, „Bez Dogmatu”, występował jako komentator radiowy i telewizyjny. Od października 2015 roku w zespole Akcji Demokracji, na początku jako kampanier. Obecnie przewodzi pracom zespołu kampanijnego. Wcześniej w Akcji pełnił rolę lidera podzespołu demokracji i sprawiedliwości społecznej oraz głównego specjalisty ds. UX i Nowych Mediów.

Piotr Antoniewicz – Zastępca Kierownika Kampanii

Z organizacjami społecznymi i aktywizmem związany od ponad 20 lat. Pracował jako koordynator projektów, edukator i trener. Współtworzył feministyczne nieformalne kolektywy. Posiada tytuł doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Przez kilka lat pracował jako wykładowca akademicki i niezależny badacz. Do pracy w Akcji Demokracji przyjechał z Wrocławia. W zespole od kwietnia 2018 jako kampanier klimatyczny, później starszy kampanier i lider podzespołu kampanijnego w obszarze klimatu i praw człowieka. Obecnie pełni rolę zastępcy kierownika. 

Anna Tomaszewska – Kampanierka

Anna w zespole Akcji Demokracji zajmuje się platformą Nasza Demokracja i pracuje jako kampanierka. Wspiera także organizacyjnie kampanie, szczególnie akcje w przestrzeni publicznej. Współpracuje z aktywistami i aktywistkami z całej Polski. Sama aktywistką została w 1998 roku, zgłaszając się do Centrum Wolontariatu, później przez wiele lat koordynowała m.in. działania lokalne Amnesty International. Do 2017 roku w zarządzie Fundacji Inna Przestrzeń, współtworzyła takie inicjatywy jak portal Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur, Portal Info-Migrator, Punkt informacyjny dla migrantów w Centrum Wielokulturowym w Warszawie oraz organizowała wydarzenia, np. Wielokulturowe Warszawskie Street Party.

Piotr Cykowski – Starszy kampanier, specjalista ds. Rozwoju Ruchu

Zaangażowany w działania Akcji od samego początku, do zespołu dołączył w 2016 r., obecnie jako starszy kampanier zajmuje się tematyką praworządności. Od października 2019 r. do grudnia 2020 r. także członek Zarządu organizacji. Aktywista na rzecz praw człowieka i demokracji od przeszło 20 lat; zaczynał działalność w Amnesty International. W latach 2001-2006 koordynował działania na rzecz praw człowieka w Tybecie na poziomie krajowym i międzynarodowym. Współtwórca organizacji społecznych wspierających różnorodność, migrantów, mniejszości i demokrację takich jak: Fundacja Inna Przestrzeń, Warszawskie Centrum Wielokulturowe, Fundacja Klamra czy Komitet Obrony Demokracji. Członek Kampanii Przeciw Homofobii. Absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów z zakresu praw  człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i w Polskiej Akademii Nauk oraz Szkoły Liderów.

Natalia Kowalik – Kampanierka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych, studentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Naukowo zainteresowana głównie integracją europejską oraz prawem konstytucyjnym, międzynarodowym publicznym i prawem Unii Europejskiej. W Akcji Demokracji jest od jesieni 2017 r., kiedy to dołączyła do działalności zespołu jako wolontariuszka. Wcześniej włączała się w działalność takich organizacji jak Amnesty International czy Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz odbyła praktyki dziennikarskie, pracując przy portalu Euractiv. Od lipca 2018 r. zatrudniona w Akcji Demokracji, najpierw na stanowisku Młodszej Kampanierki, obecnie Kampanierki. Zajmuje się tematami demokracji, państwa prawa oraz sprawiedliwości społecznej.

Jakub Kocjan – Kampanier na rzecz praworządności i analityk

Studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz global business, finance and governance w Szkole Głównej Handlowej. Wyróżniony Nagrodą Prezydenta Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego „za działania prodemokratyczne i antyfaszystowskie, a w szczególności za aktywną obronę niezależności sądownictwa”.

Absolwent Akademii Monitoringu Prawa, Centrum Prawa Amerykańskiego oraz Akademii Demokracji Socjalnej. Stypendysta Ministra Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk prawnych. Absolwent czteroletniego programu stypendialnego Fundacji im. Prof. Geremka. Odbył praktyki w Zespole ds. Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, kancelarii SKS oraz Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli. Udziela bezpłatnych porad z prawa pracy w Klinice Prawa UW oraz dla związków zawodowych. Współzakładał w 2017 roku Studencki Komitet Antyfaszystowski na UW.

Akcję poznał osobiście w 2016 roku, jeszcze przed osiemnastką, podczas jednego z działań – odwiedzania biur poselskich w celu przekonania konserwatywnych posłów i posłanek PO do głosowania przeciw zakazowi aborcji. Od 2017 roku w Akcji jako stały wolontariusz przy kampanii sądowej, a od 2018 jako Kampanier. Zajmuje się walką o państwo prawa i kampanią w obronie niezależności sądów, a wcześniej także kampanią antyfaszystowską. Odpowiada także za fundraising i analizę danych w kampaniach Akcji.

Zespół operacyjny

Agnieszka Gilska-Janus –Kierowniczka Zespołu Operacyjnego

Z wykształcenia ekonomistka. Z zawodu kierowniczka biura zarządu. Posiada kilkunastoletnie doświadczeniem administracyjne. Pełniła funkcję Compliance Officer’a. Pełniła funkcję sekretarza rady w jednej z większych fundacji w Polsce. Na swojej drodze zawodowej spotkała wielu fantastycznych ludzi, na których stara się wzorować. Ceni planowanie działań, analizowanie danych i usprawnianie prowadzonych procesów.
Od 2019 r. odpowiada w Akcji za finanse, kadry i administrację.

Marcin Zielonka – Specjalista ds. Kadrowo-Finansowych

Od 2014 r związany z sektorem organizacji pozarządowych jako koordynator administracyjno-finansowy. Posiada doświadczenie w pisaniu, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy samorządowych, rządowych, europejskich i norweskich. Z Akcją związany od 2018 r. działając w obszarze kadr i finansów. Współzałożyciel Fundacji Terra Desolata, współpracownik Fundacji Inna Przestrzeń i Ruchomego Klubu Sportowego Gwiazda. Z wykształcenia archeolog i fototechnik.

Zespół technologiczny

Tomasz Sierawski – Dyrektor ds. Technologii

Aktywista, anarchista, związany z kolektywem ADA Puławska i z Warszawskim Hackerspace’m. Wspierał i współorganizował wiele wydarzeń w ostatnich latach w Warszawie i nie tylko. W Akcji od 2019 r. jest odpowiedzialny za kierowanie rozwojem technologii.

Roman Walenciukiewicz – Pomocnik Technologiczny

Z wykształcenia inżynier ds. oprogramowania. Od wielu lat wspiera działania anarchistyczne i ekologiczne na Białorusi, członek zespołu Food Not Bombs, współorganizator wielu koncertów punkowych, muzyk, wierzy że przez muzykę można zmienić świat.

Rada Akcji Demokracji

Rada składa się z 6 niesamowitych osób, które uwierzyły w Akcję Demokrację i zdecydowały się wspierać zespół w codziennej pracy. Rada spotyka się raz na 2-3 miesiące.

Małgorzata Szuleka – Przewodnicząca Rady
Prawniczka. Na stale związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w której koordynuje projekty komunikacyjne i badawcze z zakresu ochrony praw człowieka w Polsce.

Elżbieta Korolczuk
Socjolożka, aktywistka feministyczna i komentatorka. Pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Szwecji i wykłada na Gender Studies w Warszawie. Interesuje się ruchami społecznymi i obywatelstwem, bada praktyki  ideologie związane z macierzyństwem i ojcostwem oraz nowymi technologiami reprodukcyjnymi. Przez ponad dekadę działała w nieformalnej grupie feministycznej Porozumienie Kobiet 8 Marca, organizując doroczne warszawskie Manify oraz szereg towarzyszących im wydarzeń. Współpracuje z organizacjami zajmującymi się prawami kobiet i prawami człowieka, jest członkinią Zespołu ds Alimentów przy RPO i RPD. Razem z Renatą Hryicuk wydała książki „Pożegnanie z Matką Polką?” (2012) i „Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka” (2015).

Marcin Wojtalik
Współtwórca i dyrektor IGO (Instytutu Globalnej Odpowiedzialności). Jest członkiem zarządu Grupy Zagranica, pracował kilkanaście lat w PAHu (Polskiej Akcji Humanitarnej), działał też jako wolontariusz Amnesty International. Marcin ma duże doświadczenie w tworzeniu prężnie działającej organizacji i przecieraniu mało uczęszczanych ścieżek w mobilizowaniu ludzi. Wiele pisze na temat współpracy rozwojowej i edukacji globalnej.

Bohdan Pękacki
Bohdan w swoim życiu zawodowym pełnił już wiele ról. Był dziennikarzem, redaktorem, szefem zespołów redakcyjnych i komunikacyjnych. Obecnie jest dyrektorem programowym Fundacji Greenpeace Polska. Wspiera wiele organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia kampanii, mobilizacji, komunikacji i pozyskiwania pieniędzy. Jest aktywistą rowerowym, od początku zaangażowany w inicjatywę Zmiana Organizacji Ruchu.

Adam Sanocki
Zawodowo jest ekspertem public relations. Bliski mu jest Tybet i od lat działa na jego rzecz. Współtworzył polski oddział Students For a Free Tibet oraz Nyatri – Fundację Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów. Zasiadał również w Zarządzie Amnesty International i był członkiem Komitetu Sterującego International Tibet Network. Współpracuje z Fundacją Inna Przestrzeń. Adam jest też współautorem książki o tybetańskiej stolicy – Lhasie. Kilkukrotnie odwiedzał Indie, Nepal – ośrodki uchodźców tybetańskich, oraz Tybet.

Andrzej Leder
Urodzony w 1960 roku, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Praktykuje też jako psychoterapeuta. W latach ’90 współdziałał z Powiślańską Fundacją Społeczną i Towarzystwem Psychoprofilaktycznym, prowadząc w ich ramach szkolenia dla wolontariuszy i pracowników organizacji oraz instytucji społecznych. W tym okresie wchodził w skład Zarządu Fundacji Batorego. Naucza w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN i w Collegium Civitas. Ostatnio napisał i wydał pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawę dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths. Mieszka w Warszawie.

Zarząd Akcji Demokracji

Marta Gontarska – członkini zarządu

Działa w organizacjach i ruchach społecznych od ponad 20 lat. Ekspertka w zakresie współpracy rozwojowej, trenerką i rzeczniczką krytycznej edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. Do Akcji trafiła w 2020 roku, wcześniej koordynowała wiele polskich i europejskich projektów oraz przez sześć lat współprowadziła Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO). Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA). Od 2018 roku doktorantka Wydziału Studiów Stosowanych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, gdzie prowadzi badania organizacji i ruchów społecznych z perspektywy andragogicznej. Współpracuje z wieloma organizacjami w kraju i zagranicą, m.in. Grupą Zagranica, Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Amnesty International, Concord Europe czy Kreisau Initiative. W pracy trenerskiej upowszechnia metody oparte na dialogu, jak dociekania filozoficzne czy facylitację włączającą.

Ignacy Niemczycki – członek zarządu

Specjalista od spraw komunikacji i spraw europejskich. Były pracownik służby cywilnej pracujący nad budżetem UE i dziennikarz zajmujący się sprawami unijnymi. Prezes Fundacji Centrum. im. prof. Bronisława Geremka. Pełnił funkcję dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej w IKEA Retail w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Bocconi (zarządzanie) i Lancaster (socjologia). Od lat wegetarianin, miłośnik zwierząt, od niedawna rolnik na Mazurach.

Katarzyna Piotrowska-Radziewicz – członkini zarządu

Radczyni prawna, aktywistka społeczna i polityczna. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wieloletnia pracowniczka administracji publicznej, m.in. Ministerstwa Zdrowia. Była ekspertką narodową przy Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia. Członkini Zespołu Prawnego przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Jako prawniczka specjalizuje się tematyce dostępu do świadczeń zdrowotnych, w tym lekowych. Jako aktywistka wspiera kobiety poprzez działanie na rzecz ich równouprawnienia oraz zwiększenia ich partycypacji społecznej i politycznej. Pasjonuje się polityką oraz procesem legislacyjnym.

Fundatorzy i Fundatorki Akcji Demokracji

Do powstania Akcji Demokracji przyczyniły się 4 niezwykłe osoby, które od drugiej połowy 2014 roku regularnie spotykały się, tak żeby doprowadzić wiosną 2015 roku do powstania fundacji, a jesienią do startu pierwszej kampanii.

Marcin Koziej – Fundator Akcji Demokracji, były Główny Technolog i członek zarządu

Marcin jest znawcą praw cyfrowych i technologii informacyjnych. Interesuje się socjotechnologicznymi aspektami technologii, nowych mediów i wspartego nimi, kolektywnego działania. Budując narzędzia IT i prowadząc warsztaty w ramach Fundacji Nowoczesna Polska oraz Stowarzyszenia Radiofonia wspierał i promował idee domeny publicznej, prywatności, wolności słowa i komunikacji. Współzałożyciel warszawskich kooperatyw: spożywczej i cargo-rowerowej, propagujących lokalne działanie i zainteresowanie zdrowym, zrównoważonym żywieniem i transportem. Doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się fundamentalną rolą komunikacji w skoordynowanym działaniu. Cyklista, feminista, trochę nerd.

Weronika Paszewska – Była Dyrektorka Akcji Demokracji, Fundatorka Akcji Demokracji, Prezeska Zarządu

Weronika jest doświadczoną trenerką i aktywistką. Współpracowała z wieloma polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, pracując na rzecz zmiany edukacji dzieci i młodzieży, budowania dialogu polsko-żydowskiego, tolerancji, rozwoju edukacji medialnej i obywatelskiej, aktywizacji niepełnosprawnych fanów piłki nożnej. Weronika była odpowiedzialna za XIX Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, projekt który promuje zaangażowanie polityczne wśród młodzieży. Współtworzyła Grupę eFTe Warszawa, która przez kilka lat z sukcesem działała na rzecz zrównoważonego rozwoju i globalnej sprawiedliwości. Wolne chwile spędza w ogrodzie społecznościowym i z Kooperatywą Spożywczą Dobrze. W latach 2015-2020 była odpowiedzialna za całość organizacji jako dyrektorka i prezeska.

Aleksandra Szymczyk

Aleksandra jest rzeczniczką praw kobiet, działaczką feministyczną. Działa od lat w nieformalnej organizacji feministycznej Porozumienie Kobiet 8 Marca. Przez 4 lata koordynowała z dużym sukcesem warszawskie Manify. Ma również doświadczenie w organizowaniu debat i ulicznych akcji. Interesuje się działaniami rzeczniczymi dotyczącymi praw reprodukcyjnych i eliminacją przemocy wobec kobiet.

Piotr Trzaskowski

Piotr wpadł na pomysł stworzenia w Polsce organizacji na wzór brytyjskiego 38 Degrees i niemieckiego Campactu. W 2014 roku zebrał grupę założycieli Fundacji Akcja Demokracja. W 2015 w roli członka zarządu współdecydował o głównych kierunkach działania organizacji. Następnie od stycznia 2016 do marca 2017 roku, jako jeden z dwójki dyrektorów organizacji, odpowiadał za jej kampanie. Przed Akcją od 2012 roku pracował dla Europejskiej Fundacji Klimatycznej, gdzie zarządzał programem grantowym w krajach byłej Jugosławii. Wcześniej koordynował program energetyczny i klimatyczny w sieci organizacji pozarządowych CEE Bankwatch Network. Piotr był zaangażowany w rozwój kooperatyw spożywczych oraz założył pierwszy w Polsce RWS (Rolnictwo Wspierane przez Społeczność). Bliskie są mu oddolne grupy antyfaszystowskie i feministyczne, w których zdarzyło mu się działać. Po pracy z pasją oddaje się byciu ojcem oraz grze w ultimate frisbee w warszawskiej drużynie 4hands.


Aktualizacja: 10 grudnia 2020