Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania działań w tej kampanii. Jeżeli nie podasz danych, to nie będziemy mogli zarejestrować Twoich działań na naszej stronie.

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez fundację Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie [Warszawa 00-278 przy ul. Kanonia 24/26] w celu przeprowadzenia tej oraz przyszłych kampanii, w tym informowania Cię o planowanych wydarzeniach. Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Możesz się z nami skontaktować pod adresem: kontakt@akcjademokracja.pl 

Do swoich danych masz dostęp, możesz żądać ich poprawienia, usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wyrażenia sprzeciwu. Masz prawo wycofać udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Masz prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora.

W przypadku gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby komunikować się z Tobą i innymi aktywistami, korzystamy z usług firm oferujących hosting, rozsyłanie wiadomości email, sms, lub poprzez inne kanały komunikacji elektronicznej. Aby móc dla nas pracować, mają dostęp do Twoich danych. Nie mogą z nich korzystać poza zakresem realizowania usług dla Akcji Demokracji. Korzystamy także z usług firm działających poza Unią Europejską, dlatego twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii – zawsze tylko na podstawie umowy o ochronie danych osobowych z tą firmą. Możesz uzyskać od nas kopię Twoich danych przekazywanych do tych państw.

Korzystamy z usług firm działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), dlatego twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza EOG – zawsze tylko na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w danym kraju lub innych odpowiednich zabezpieczeń w tym standardowych klauzul umownych. Możesz uzyskać od nas kopię Twoich danych przekazywanych do tych państw.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które się zgadzasz poniżej, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.