Jakub Kocjan, kampanier Akcji ds. praworządności, na 14 Dniu Solidarności z Represjonowanymi Sędziami w kolejny miesiąc nielegalnego zawieszenia Igora Tulei, postawił sprawę jasno: Albo Izba Dyscyplinarna i neoKRS albo skok cywilizacyjny i 770 miliardów z UE! Nie ma trzeciej drogi.

Jak mówił Jakub: „Stoimy przed Świątynią Sprawiedliwości. Świątynią, w której ma ostatnio miejsce permanentna zbrodnia. Zbrodnia na prawach obywatelskich, na niezawisłości sędziowskiej, ale też na bardzo podstawowym interesie naszego kraju – na przynależności Polski do Unii Europejskiej.

Może Państwo zauważyli, że w ostatnim czasie zniknęła kampania o 770 miliardach, które rząd wynegocjował w Brukseli. Wczoraj nagle zniknęła też strona internetowa, chwaląca właśnie ten „sukces negocjacyjny”. Dlaczego? Bo te ogromne pieniądze, nie tylko za kary, ale też Fundusz Odbudowy oraz też wkrótce po orzeczeniu TSUE w wyniku rozporządzenia Fundusze Za Praworządność także całość środków unijnych, zostanie nam zabrana. Polkom i Polakom zostaną zabrane fundusze unijne przez decyzje bardzo konkretnych osób: ministra sprawiedliwości, uzurpatorów z Izby Dyscyplinarnej, członków neoKRS oraz osobę podającą się za Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na czele.

Odzyskanie tych środków, które są cywilizacyjną szansą dla Polski dorównania do krajów Europy Zachodniej, spełnienia tego wielkiego marzenia tylu pokoleń, od którego jesteśmy już o krok, jest bardzo proste. Wystarczy wykonanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i likwidacja Izby Dyscyplinarnej, która będzie skuteczna tylko wtedy, gdy pociągnie za sobą zmiany dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa.

Mogę już powiedzieć, bo miałem też przyjemność koordynować pracę zespołu roboczego, który przygotowuje ustawę na bazie projektu Iustitia, za którą to pracę jesteśmy sędziom bardzo wdzięczni, mamy poparcie ogromnej większości partii demokratycznej opozycji, być może wszystkich, jako organizacje społeczne, które prowadzą ten projekt już na poziomie parlamentarnym. I za tydzień taki wspólny projekt najprawdopodobniej zostanie złożony.

Jeżeli nie wejdzie on w życie za dwa miesiące, to wejdzie za dwa lata, ale mamy bardzo konkretną propozycję dotyczącą tego, co zrobić, by Polska odzyskała 770 miliardów, które nam wszystkim zostanie zabrane.

I tutaj jeszcze zwracając się do tych wszystkich sędziów-„propaństwowców” i sędziów-„strażników systemu”. I ta ustawa, ale i obecna praktyka orzecznicza wskazuje, że osoby przypadkowo wybrane na sędziów przy udziale neoKRS nie są sędziami z mocy prawa! Z czasem, właśnie w obronie systemu i w obronie interesu każdej ze stron, będzie ogromnym problemem, jeżeli te osoby nadal będą zasiadać w składach orzekających. I najlepsze, co może zrobić każdy propaństwowiec i każdy strażnik systemu, to stosować wyroki TSUE i odmawiać orzekania w jednym składzie z nominatami neoKRS i w ten sposób przywrócimy praworządność pewnego dnia. Dziękuję pięknie!”

Piękne fotografie Renata Zawadzka-Ben Dor, organizacja jak zawsze niezastąpiona IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich.

Trzymajcie się, to wszystko będzie dobrze!