Wraz ze spadkiem znaczenia starych mediów społecznościowych rosnące znaczenie zyskuje Instagram. Celem innowacji było zbudowanie i poszerzenie społeczności naszego ruchu, wykorzystanie narzędzia w mobilizacji ludzi oraz zwiększenie zaangażowania uczestniczek i uczestników tego portalu do wspierania działań w Akcji.

W ramach działania m.in. codziennie przez kilkanaście miesięcy powstawały relacje (Stories) komentujące bieżące wydarzenia, uporządkowano profil kategorycznie, opublikowano analizy i dane, które pozyskaliśmy i zwiększano udział treści wideo.

Rozmach i zaangażowanie w projekcie przyczyniło się do podjęcia decyzji o utworzenia w organizacji roli specjalistki ds. komunikacji i mediów społecznościowych, a pozyskaną wiedzą dzieliliśmy się podczas szkoleń z cyklu ABC Kampaniowania, prowadzonych przy różnych okazjach.