Widząc wyzwania związane z przemocą skrajnej prawicy, atakami o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym i brakiem wystarczających narzędzi do ich przeciwdziałania, przygotowaliśmy książkę “Jak zatrzymać fale nienawiści?” autorstwa dra Przemysława Witkowskiego – eksperta ds. skrajnej prawicy – pod redakcją Dominika Puchała  .  To praktyczny podręcznik odpowiadający na kluczowe pytania. Książka w wersji elektronicznej trafi do kilkudziesięciu tysięcy osób i ma być praktycznym narzędziem do użycia w lokalnych działaniach.

W warszawskiej klubokawiarni Młodza Siostra odbyło się również spotkanie promujące projekt.

Książka będzie dostępna do pobrania bezpłatnie w maju.