Projekt ma na celu wzmocnienie kompetencji początkujących i średnio zaawansowanych aktywistek, aktywistów, osób aktywistycznych poprzez wyposażenie ich w narzędzia do cyfrowego organizowania i kampaniowania. Program będzie realizowany zdalnie w formie:
  • online’owej Akademii Kamapniowania dla min. 30 osób z całej Polski, *
  • indywidualnych konsultacji z kampaniowania dla min. 25 najbardziej zaangażowanych osób,
  • wsparcia w przeprowadzeniu pierwszych kampanii dla min. 10 osób,
  • organizacji spotkania dla osób kampaniujących oraz
  • stworzenia online’owego repozytorium dobrych praktyk i narzędzi kampaniowania i organizowania online.
Projekt pomoże także rozwinąć zainicjowany niedawno obszar wspierania aktywizmu lokalnego w ruchu Akcji Demokracji - budowania ogólnopolskiej sieci osób chcących organizować lokalne działania wokół własnych oraz proponowanych przez Akcję kampanii.   Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.