Sprzeciwiamy się odrażającemu szczuciu na ofiary wojen i innych kryzysów, które narzuca nam dziś polska władza. Współczucie wobec dzieci, które zginęły w zamachach terrorystycznych, nie znieczula nas na los dzieci tonących w Morzu Śródziemnym, czy cierpiących w obozach dla uchodźców. Nie damy się zastraszyć ani terrorystom, ani politykom żerującym na strachu. Nie jesteśmy ludźmi ziejącymi nienawiścią. Nie zrezygnujemy z walki o sprawiedliwość dla wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy nie ze swojej winy znajdują się dziś w tragicznym położeniu. Przez wieki sami byliśmy ofiarami wojen, musieliśmy szukać schronienia, otrzymywaliśmy bezinteresowną pomoc. Wiemy, że koleje losu są zmienne. Opowiadamy się po stronie solidarności europejskiej. Czujemy się częścią europejskiej wspólnoty, która wierzy, że wsparcie potrzebujących, troska, otwartość i dobroć są najlepszą odpowiedzią na wyzywania, z którymi dziś się mierzymy. Weź udział!