Oczekujemy, że decyzja Trybunału w sprawie konstytucyjności nowej ustawy zostanie natychmiast opublikowana. A przede wszystkim żądamy uszanowania decyzji Trybunału przez...