Domagamy się niezwłocznego przyjęcia przepisów, zakazujących hodowlę zwierząt na futra!

Ten brudny biznes wiąże się z niewyobrażalnym okrucieństwem i cierpieniem. Przemysł futrzarski ma negatywny wpływ na środowisko i wbrew deklaracjom lobbystów nie tworzy istotnej ilości miejsc pracy.

Według danych Fur Free Alliance większość krajów europejskich wprowadziło lub zamierza w najbliższym czasie wprowadzić ten zakaz. Czas na Polskę!

Dołącz swój podpis