Apelujemy do PKW o natychmiastowe obsadzenie miejsc w Sejmie zwolnionych przez skazanych byłych posłów Kamińskiego i Wąsika.

Bierność Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), która nadal nie umożliwiła Marszałkowi Sejmu wybrania kolejnych osób na miejsca, doprowadziła do szokujących aktów przemocy pod polskim Parlamentem. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, skazani przestępcy z PiS, fizycznie zaatakowali funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, próbując wtargnąć do Sejmu. Najwyższy czas przeciąć tę sytuację, zanim z winy PKW dojdzie do tragedii!

Zgodnie z przepisami, to PKW musi wskazać kolejnych kandydatów, którzy są pierwsi pod kreską na tej samej liście, ale nadal tego nie zrobiła. A dopiero wtedy Marszałek Sejmu uruchomi procedurę obsadzenia zwolnionych mandatów. PKW zwleka, powołując się na opinię neosędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wzywamy do ignorowania wszystkich dokumentów wydawanych przez tę izbę i natychmiastowego wskazania kolejnych osób do objęcia mandatów poselskich!

Podpisz się, klikając tutaj.