Apel do Prezesa TVP, Janusza Daszczyńskiego o ujawnienie kryterium przyznania czasu antenowego w TVP.