Apel do Premier Ewy Kopacz z prośbą o podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z Funduszu AIimentacyjnego do wysokości płacy minimalnej.