Popieramy wspólną żydowsko-arabską deklarację na rzecz pokoju. W nakręcającej się spirali konfliktu i nienawiści, w tym żądań opowiedzenia się po jednej ze stron, widzimy, i doceniamy odważny głos 37 organizacji, ruchów i społeczności działających na rzecz praw człowieka, pokoju i dialogu żydowsko-arabskiego. POPRZYJ