Apel do władz Zakopanego o podjęcie skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza i zaprzestanie pobierania opłaty klimatycznej.