Domagamy się medialnego bojkotu posłanki Krystyny Pawłowicz.