Oddychamy najgorszym powietrzem w Europie. Każdego roku zanieczyszczone powietrze zabija w Polsce około 43 tysiące ludzi – to kilkanaście razy więcej niż liczba ofiar wypadków drogowych. My, obywatele i obywatelki Polski zwracamy się do Pana z apelem o podpisanie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska.