Z niepokojem obserwujemy trwający od 2021 roku kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy. W wyniku wprowadzonej przez poprzednią władzę polityki pushbacków (zawracanie osób przekraczających granicę bez możliwości ubiegania się o ochronę międzynarodową), od początku kryzysu na granicy Polski z Białorusią, po obu jej stronach, życie straciło już co najmniej 55 osób [1]. Zaginionych są setki [2].

Na sprzeczność pushbacków z prawem Polski i Unii Europejskiej wskazuje zarówno orzecznictwo sądów krajowych, jak i rekomendacje międzynarodowych i polskich instytucji – Komisarza Praw Człowieka Rady, specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszystkie te instytucje wzywają Polskę do naprawienia prawa i zakończenia stosowania pushbacków.

Skuteczne i trwałe wyeliminowanie ich z polskiego porządku prawnego oraz z praktyki służb mundurowych jest proste.

DOŁĄCZ SWÓJ PODPIS

Apelujemy o:

  • zakończenie praktyki stosowania pushbacków przez funkcjonariuszy Straży Granicznej poprzez wydanie pisemnych instrukcji Komendantowi Głównemu Straży Granicznej przez nowego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego oraz monitorowanie ich wdrożenia przez podległych mu Komendantów Oddziałów Straży Granicznej i Komendantów Placówek Straży Granicznej;
  • uchylenie wprowadzającego pushbacki Rozporządzenia byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego i sekretarza stanu Macieja Wąsika z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (wraz z nowelizacją z 20 sierpnia 2021 roku);
  • nowelizację przegłosowanej przez PiS Ustawy o cudzoziemcach poprzez uchylenie art. 303 ust. 1 pkt 9a i art. 303b Ustawy.

Liczymy na dialog i współpracę w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań trudnych kwestii migracji i uchodźstwa.

[1] Miał zaledwie 23 lata. 55. ofiara śmiertelna kryzysu na granicy, 04.11.2023, OKO.Press
[2] Nikt nie ginie na bezpiecznej granicy, 15.05.2023, Rzeczpospolita

Inicjatorkami apelu jest 101 organizacji organizacji społecznych oraz ponad 500 osób działających na rzecz cudzoziemek i cudzoziemców w Polsce.
Pełną treść listu do Premiera i listę inicjatorek można zobaczyć klikając tutaj.

DOŁĄCZ SWÓJ PODPIS