Szukamy Koordynatora lub Koordynatorki Biura Akcji Demokracji!

Kim jesteśmy?

Akcja Demokracja została założona we wrześniu 2015 roku jako pierwsza w Polsce wielotematyczna, kampanijna organizacja. Budujemy w Polsce ruch ludzi, którzy troszczą się o środowisko, prawa człowieka, demokrację i sprawiedliwość społeczną. Wpływamy  na decydentów na szczeblu samorządowych, krajowym i europejskim. Swoje działania kierujemy również do firm, których działalność szkodzi ludziom i środowisku. Zmianę osiągamy razem z tysiącami aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji.

Jesteśmy nakierowani na osiąganie konkretnych i mierzalnych efektów w kształtowaniu przyszłości Polski. Wierzymy, że obywatele i obywatelki powinny mieć większy udział w procesach politycznych i szukamy skutecznych metod, aby mobilizować ludzi do włączania się w nie. Nasza misja to stawanie w obronie wartości, zdefiniowanych w naszym statucie.  Możesz go przeczytać tutaj (Statut Fundacji Akcja Demokracja, § 7 o celach fundacji).

Dzisiaj zespół Akcji Demokracji liczy 16 osób. Szukamy siedemnastej! Kogoś, kto pomoże nam utrzymać administrację organizacji w należytym porządku i wesprze zespół w codziennej pracy.

Kogo szukamy? 

Tworzymy dynamiczny zespół, jesteśmy nakierowani na szybkie działania. Będziesz częścią tego procesu. Szukamy kogoś, kto dobrze odnajduje się w takiej kulturze pracy, podziela nasze wartości, a jednocześnie ceni porządek, dobrą komunikację z innymi, staranne planowanie działań (mimo, że plany mogą się zmienić) i działanie wg procedur. Osoby, która pomoże nam zadbać, by w codziennym pędzie zmieniania świata, biuro Akcji Demokracji sprzyjało pracy i osiąganiu kampanijnych sukcesów.

Osoba, której szukamy, łączy w sobie cechy skrupulatności i proaktywności. Z łatwością i przyjemnością np. uporządkuje i zinwentaryzuje nasze materiały marketingowe i inne rzeczy oraz zadba o wygląd i porządek naszego biura, a także pomoże nam je doposażyć. Jednocześnie, kiedy zajdzie taka potrzeba, chętnie włączy się w działania zespołu, które wymagają dużo własnej inwencji, samodzielności, kreatywności w rozwiązywaniu problemów, stawiania czoła przeciwnościom.

Aplikuj jeśli:

 • lubisz ludzi, sprawnie się z nimi komunikujesz i chcesz wspierać ich działania,
 • umiesz obsługiwać systemy poczty elektronicznej, edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny, masz gotowość do uczenia się nowych programów,
 • sprawnie poruszasz się w Internecie, znajdujesz i porządkujesz informacje,
 • masz doświadczenie w koordynacji działań / projektów / wydarzeń,
 • cechujesz się skrupulatnością i rzetelnością w działaniu,
 • potrafisz zorganizować funkcjonalną i estetyczną przestrzeń do pracy,
 • jesteś nastawiony/a na realizację celu,
 • nie boisz się nietypowych, nowych i wymagających dużo samodzielności zadań

Dodatkowym Twoim atutem będzie jeśli:

 • zajmowałeś/aś się administracją w organizacji pozarządowej,
 • zarządzałaś/eś samodzielnie biurem,
 • masz smykałkę do praktycznych działań, chętnie namalujesz transparent i przytwierdzisz regał do ściany,
 • masz łatwość rozmawiania z nieznanymi Ci osobami.

Obowiązki na tym stanowisku:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowanie biura, w tym dbanie o porządek w biurze i dbanie o jego zaopatrzenie, sprawność sprzętu(bez sprzętu elektronicznego) oraz ewidencjonowanie materiałów,
 • współpraca z oraz nadzór pracy osoby sprzątającej,
 • organizowanie miejsc pracy i sprzętu dla pracowników i pracownic (bez sprzętu elektronicznego),
 • odpowiadanie na potrzeby zgłaszane przez pracowników i pracownice
 • logistyka wyjazdów, poszukiwanie sal, zakupy biletów i rezerwacje,
 • wsparcie działań kampanijnych np. organizacji happeningu poprzez porównanie ofert, składanie zamówień, znalezienie nietypowego przedmiotu do kupienia,
 • wsparcie obiegu dokumentów między Zarządem i Radą Fundacji, jak również kontakt z zewnętrznymi instytucjami,
 • porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowo-finansowych,
 • obsługa i ewidencja korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

Dlaczego warto pracować w Akcji Demokracji?

 • podchodzimy elastycznie do miejsca i czasu pracy
 • współpracujemy z organizacjami o podobnym profilu działającymi na całym świecie od których każdy i każda z nas wiele się uczy
 • minimum raz w roku organizujemy wyjazdy integracyjne i budujące zespół poza miejscem codziennej pracy
 • robimy nowe rzeczy w obszarze zmiany społecznej i politycznej, których nikt wcześniej nie robił, a te nowe ograniczone są tylko naszą wyobraźnią
 • nastawieni jesteśmy na rozwój osób pracujących w Akcji i podchodzimy elastycznie do zmiany stanowisk
 • dbamy o dobrostan zespołu i tworzenie przyjaznego miejsca pracy (raz w tygodniu jemy wspólnie śniadanie, mamy funkcjonującą politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową)
 • tworzymy zespół zaangażowanych osób, które mają wpływ na całość organizacji (wiele spraw wzajemnie konsultujemy, a w kluczowych wspólnie podejmujemy decyzje).

Informacja o równym traktowaniu

Jesteśmy organizacją prowadzącą kampanie, która zarówno w działaniach skierowanych na zewnątrz, jak i wewnątrz, kieruje się zasadą równości i niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność i wiek. W organizacji mamy funkcjonującą politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową.

Informacja o wymiarze czasu pracy i wynagrodzeniu

Oferujemy pracę w wymiarze 40-50% etatu. Zatrudniamy na umowę o pracę na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem próbnym. Praca odbywać się będzie w naszym biurze w centrum Warszawy. Wynagrodzenie na pół etatu to 1.500-1.650 zł netto (w zależności od kompetencji). Chcemy rozpocząć współpracę jak najszybciej.

Jak aplikować?

Wypełnij formularz na stronie [https://dzialaj.akcjademokracja.pl/surveys/rekrutacja-koord-biuro
], odpowiedz na zamieszczone tam pytania i załącz swoje CV. Na zgłoszenia czekamy do 12 grudnia 2019. Aplikacje rozpatrujemy na bieżąco. Nie czekaj, aplikuj przed terminem. Jeśli znajdziemy odpowiednią osobę, wtedy możemy zakończyć rekrutację wcześniej!

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.
Napisz do Agnieszki Gilskiej-Janus na adres rekrutacja@akcjademokracja.pl.