Szukamy kampanierki lub kampaniera klimatycznego!

Kogo szukamy?

Jesteśmy organizacją kampanijną. Szukamy osoby, która chce razem z nami działać na rzecz lepszego i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, szczególnie w obszarze powstrzymania katastrofy klimatycznej. 

Działamy na terenie Polski, wpływamy na polityków na szczeblu samorządowym, krajowym i europejskim. Wpływamy również na decyzje firm przyczyniających się do niszczenia polskiego środowiska oraz pogłębiających kryzys klimatyczny. Nie działamy sami. Zmianę osiągamy razem z tysiącami aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji.

Pokochasz pracę z nami, jeśli chcesz mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość i lubisz pracować pod presją czasu. Szukamy zdeterminowanej i samodzielnej osoby, która lubi uczyć się nowych rzeczy i rozwijać swoje umiejętności. Praca na stanowisku kampaniera lub kampanierki wymaga pomysłowowości, elastyczności, dobrego zarządzania czasem, umiejętności pracy w grupie, zaangażowania oraz szybkości działania.

Aplikuj, jeśli:

 • masz doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu działań na rzecz zmiany społecznej oraz mobilizowaniu ludzi do działania,
 • jesteś przekonany lub przekonana, że powstrzymanie katastrofy klimatycznej to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów,
 • potrafisz pisać dobre, zachęcające do działania teksty, masz lekkie pióro,
 • potrafisz działać w zespole i dobrze sobie radzisz z komunikacją interpersonalną,
 • umiesz stawiać długofalowe cele i planować działania,
 • potrafisz bardzo dobrze zarządzać czasem i priorytetami oraz odnajdujesz się w pracy zdalnej,
 • jesteś gotowa/gotowy regularnie bywać w Warszawie w razie potrzeby.

Dodatkowym Twoim atutem będzie, jeśli:

 • w życiu aktywistycznym lub zawodowym zajmowałeś lub zajmowałaś się walką z katastrofą klimatyczną, z wycinkami, ochroną cennych przyrodniczo obszarów i/lub prawami zwierząt,
 • masz doświadczenie w pracy z mediami tradycyjnymi (dziennikarstwo, praca w redakcji, PR lub biurze prasowym),
 • masz podstawowe doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych i wideo oraz umiejętność obsługi systemów typu CMS lub znajomość HTML/CSS,
 • sprawnie komunikujesz się w języku angielskim,
 • masz gotowość do wyjazdów polskich oraz zagranicznych i uczenia się w gronie międzynarodowym.

Obowiązki na tym stanowisku to m.in:

 • wymyślanie, projektowanie i prowadzenie kampanii mających na celu zmianę społeczną i polityczną, głównie w tematach związanych z kryzysem klimatycznym (ale nie tylko, do Twoich zadań będą należały także czynności w ramach kampanii o prawa człowieka, praworządność, sprawiedliwość społeczną!), m. in. sprzeciw wobec inwestycji w paliwa kopalne, walka z wycinkami, sprzeciw wobec chowu przemysłowego zwierząt i promocja diety roślinnej,
 • komunikowanie naszych działań za pomocą e-maili do aktywistek i aktywistów, oraz mediów społecznościowych i grafik,
 • tworzenie informacji prasowych i kontakt z mediami,
 • organizowanie akcji w ramach kampanii (spotkań, protestów, demonstracji, happeningów),
 • budowanie i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami, ruchami społecznymi i grupami nieformalnymi,
 • pomoc w tworzeniu całościowej strategii organizacji, formułowaniu kierunków rozwoju oraz wspieranie innych działań tj. budowanie zespołu, współpraca ze stażystkami i aktywistkami.

Praca jest na cały etat. Zatrudniamy na umowę o pracę na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem próbnym. Praca odbywać się będzie w przeważającej części zdalnie (z wybranego przez siebie miejsca), a w niektóre dni w naszym biurze na Starym Mieście w Warszawie. Wynagrodzenie na pełen etat to 4900 – 6000 brutto.

Chcielibyśmy rozpocząć współpracę jak najszybciej.

Nasza misja to stawanie w obronie wartości, zdefiniowanych w naszym statucie.  Możesz go przeczytać tutaj (Statut Fundacji Akcja Demokracja, § 7 o celach fundacji).

Informacja o równym traktowaniu

Jesteśmy organizacją prowadzącą kampanie adresowane do społeczeństwa, która zarówno w działaniach prowadzonych na zewnątrz, jak i wewnątrz, kieruje się zasadą równości i niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność i wiek. W organizacji mamy funkcjonującą politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową.

Jak aplikować?

Wypełnij formularz na stronie [www.akcjademokracja.pl/kampanier] i odpowiedź na zamieszczone tam pytania. Zgłoszenia rozpatrujemy na bieżąco. Możemy przerwać rekrutację wcześniej, po znalezieniu odpowiedniej osoby. Nie przegap swojej szansy. Aplikuj już dziś! NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 31 LIPCA 2021 ROKU. 

Rekrutacja ma trzy etapy:

 1. zgłoszenia za pomocą formularza
 2. drugi etap (zadanie wykonywane zdalnie w wyznaczonym czasie)
 3. rozmowy rekrutacyjne

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Napisz do nas na adres rekrutacja@akcjademokracja.pl