Szukamy kampanierki lub kampaniera!

Szukamy kampanierki lub kampaniera!

Kogo szukamy?

Jesteśmy organizacją kampanijną. Szukamy osoby, która chce razem z nami działać na rzecz lepszego i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Budujemy w Polsce ruch ludzi, którzy troszczą się o środowisko, prawa człowieka, demokrację i sprawiedliwość społeczną.

Działamy w Polsce, wpływamy na decydentów na szczeblu samorządowych, krajowym i europejskim. Wpływamy również na decyzje firm, których działalność szkodzi ludziom i środowisku. Zmianę osiągamy razem z tysiącami aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji.

Jesteśmy nakierowani na osiąganie konkretnych i mierzalnych efektów w kształtowaniu przyszłości Polski. Wierzymy, że obywatele i obywatelki powinny mieć większy udział w procesach politycznych i szukamy skutecznych metod, aby mobilizować ludzi do włączania się w nie.

Pokochasz pracę z nami, jeśli chcesz wpływać na otaczający nas świat, lubisz podejmować ryzyko i kręci Cię odrobina niepewności. Nie boimy się popełniać błędów i pracować pod presją czasu. Szukamy pełnej entuzjazmu i samodzielnej osoby, która lubi uczyć się nowych rzeczy i rozwijać swoje umiejętności. Praca na stanowisku kampaniera lub kampanierki wymaga myślenia strategicznego, oddania sprawom, o które walczymy, dużej elastyczności oraz szybkości działania.

Jesteśmy organizacją, która zarówno w działaniach skierowanych na zewnątrz jak i wewnętrznych kieruje się zasadą równości i niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek.

Nasza misja to stawanie w obronie wartości, zdefiniowanych w naszym statucie. Możesz go przeczytać tutaj (Statut Fundacji Akcja Demokracja, § 7 o celach fundacji). Ponieważ prowadzenie kampanii stanowi istotę tego, co robimy, oczekujemy od osób kandydujących, że te wartości są im bliskie.

Aplikuj jeśli:

 • podzielasz wartości Akcji Demokracji i chcesz je wcielać w życie,
 • potrafisz pisać szybko dobre, zachęcające do działania teksty,
 • łatwo przychodzi ci korzystanie z nowych aplikacji, programów, technologii,
 • masz doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu działań na rzecz zmiany społecznej oraz mobilizowaniu ludzi do działania (nie musi być w sektorze organizacji pozarządowych),
 • umiesz stawiać długofalowe cele i planować działania swoje i innych osób;
 • potrafisz sprawnie zarządzić wieloma działaniami toczącymi się równolegle;
 • potrafisz samodzielnie podejmować decyzje i lubisz brać na siebie odpowiedzialność,
 • masz pasję do budowania bardziej sprawiedliwego, progresywnego społeczeństwa, w którym prawa wszystkich osób są szanowane, a środowisko naturalne jest traktowane z troską,
 • potrafisz działać w zespole i dobrze sobie radzisz z komunikacją interpersonalną,
 • sprawnie komunikujesz się w języku angielskim.

Dodatkowym atutem będzie jeśli:

 • masz doświadczenie w mobilizowaniu ludzi do działania na dużą skalę;
 • umiesz planować strategicznie: wyznaczać jasne cele i szukać dróg do ich realizacji;
 • poruszasz się biegle w mediach społecznościowych,
 • masz doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych,
 • masz doświadczenie w pracy z mediami tradycyjnymi (dziennikarstwo, praca w redakcji),
 • masz doświadczenie pracy z młodzieżą (znasz język, specyfikę zainteresowań),
 • masz gotowość do wyjazdów zagranicznych i uczenia się w gronie międzynarodowym.

 

Obowiązki na tym stanowisku:

Obszar Odpowiedzialność
Kampaniowanie
 • wymyślanie, projektowanie i prowadzenie kampanii mających na celu zmianę społeczną i polityczną,
 • śledzenie polskich i światowych debat nt. progresywnych polityk oraz umiejętne identyfikowanie odpowiednich momentów dla kampanii i proponowanie konkretnych działań

 

Komunikacja
 • komunikowanie działań Akcji Demokracji za pomocą maili do aktywistów,
 • tworzenie, edytowanie i publikowanie treści w Internecie (media społecznościowe, strona internetowa, strony akcyjne)

 

Technologie
 • śledzenie trendów w prowadzeniu kampanii online oraz wdrażanie nowych rozwiązań w Akcji Demokracji,
 • tworzenie wysokiej jakości cyfrowych materiałów dla aktywistów Akcji Demokracji oraz tzw. ścieżek użytkownika – od podpisów pod apelem po organizowanie zgromadzeń publicznych

 

Kreatywność
 • proponowanie niestandardowych pomysłów odnośnie kampanii, ich strategii, czy taktyk,
 • umiejętne analizowanie danych i proponowanie innowacyjnych rozwiązań,
 • dbanie o to, by kampanie AD działały skutecznie i pozytywnie w rzeczywistości i rzeczywistości wirtualnej

 

Współpraca z otoczeniem
 • budowanie i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi w Polsce i za granicą,
 • praca z mediami (pisanie komunikatów prasowych, udzielanie wypowiedzi do prasy, wystąpienia w radio i telewizji, mediach społecznościowych),
 • współpraca z zespołem kampanijnym i aktywistkami / aktywistami

 

Skuteczność i inicjatywa
 • rzetelne dotrzymywanie terminów i osiąganie celów niezależnie od przeciwności,
 • uczestniczenie w tworzeniu całościowej strategii organizacji, formułowaniu kierunków rozwoju oraz wspieranie innych działań tj. budowanie zespołu, współpraca ze stażystami i aktywistkami / aktywistami

 

 

 

Proponujemy pracę na cały etat. Zatrudniamy na umowę o pracę na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem próbnym. Pracujemy w biurze w centrum Warszawy. Wynagrodzenie na pełen etat na tym stanowisku waha się od 3400 netto do 5100 netto (w zależności od posiadanych kompetencji). Podczas spotkań rekrutacyjnych wyjaśnimy zasady naszej polityki płac i odpowiemy na Twoje pytania. Chcemy rozpocząć współpracę jak najszybciej.

 

Jak aplikować?

Wypełnij do 21 lipca 2019 roku formularz na stronie https://dzialaj.akcjademokracja.pl/surveys/rekrutacja-kampanier-2019 i odpowiedź na zamieszczone tam pytania.

Aplikacje rozpatrujemy na bieżąco, dlatego zachęcamy do bezzwłocznego aplikowania.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Napisz do Agnieszki na adres rekrutacja@akcjademokracja.pl