Zespół Akcji Demokracji

Weronika Paszewska – Dyrektorka i Fundatorka Akcji Demokracji, prezeska zarządu

Weronika jest doświadczoną trenerką i aktywistką. Współpracowała z wieloma polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, pracując na rzecz zmiany edukacji dzieci i młodzieży, budowania dialogu polsko-żydowskiego, tolerancji, rozwoju edukacji medialnej i obywatelskiej, aktywizacji niepełnosprawnych fanów piłki nożnej. Weronika była odpowiedzialna za XIX Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, projekt który promuje zaangażowanie polityczne wśród młodzieży. Współtworzyła Grupę eFTe Warszawa, która przez kilka lat z sukcesem działała na rzecz zrównoważonego rozwoju i globalnej sprawiedliwości. Wolne chwile spędza w ogrodzie społecznościowym i z Kooperatywą Spożywczą Dobrze. W Akcji Demokracji, Weronika odpowiedzialna jest za całość organizacji.

weronika at akcjademokracja.pl
@wpaszewska

Marcin Koziej – Główny Technolog i Fundator Akcji Demokracji, członek zarządu

Marcin jest znawcą praw cyfrowych i technologii informacyjnych. Interesuje się socjotechnologicznymi aspektami technologii, nowych mediów i wspartego nimi, kolektywnego działania. Budując narzędzia IT i prowadząc warsztaty w ramach Fundacji Nowoczesna Polska oraz Stowarzyszenia Radiofonia wspierał i promował idee domeny publicznej, prywatności, wolności słowa i komunikacji. Współzałożyciel warszawskich kooperatyw: spożywczej i cargo-rowerowej, propagujących lokalne działanie i zainteresowanie zdrowym, zrównoważonym żywieniem i transportem. Doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się fundamentalną rolą komunikacji w skoordynowanym działaniu. Cyklista, feminista, trochę nerd.

marcin at akcjademokracja.pl
@movonw

Monika Matus – Kampanierka, członkini zarządu

Aktywistka, trenerka organizacji pozarządowych, od kilkunastu lat współpracuje z polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi. Była ekspertką w zakresie polityki rozwojowej i pomocy rozwojowej. Zajmowała się też wsparciem i rozwojem lokalnych grup aktywistów na całym świecie w ramach pracy w międzynarodowych organizacjach działających na rzecz klimatu. Bardzo ceni sobie doświadczenie pracy z lokalnymi społecznościami w krajach Afryki czy Ameryki Południowej. W ostatnich latach pracowała też kilkukrotnie jako wolontariuszka z uchodźcami w Grecji.

W zespole Akcji odpowiedzialna za kampanie dotyczące ochrony środowiska i klimatu. W wolnych chwilach czyta reportaże, podróżuje lub spędza czas nad oceanem.

monika.matus at akcjademokracja.pl
@moniamatus

Bogumił Kolmasiak – Kampanier

Bogumił przez wiele lat działał w organizacjach pozarządowych, organizował kampanie społeczne i polityczne w obszarze progresywnych tematów. Koordynował i organizował projektu z obszarów takich jak polityka rolna i żywnościowa, zrównoważony rozwój czy wsparcie energetyki prosumenckiej. Wcześniej związany z Partią Zieloni. Obecnie bezpartyjny.
Ukończył socjologię i stosunki międzynarodowe, studiował również kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej. Publikował m.in. w „Krytyce Politycznej” i „Zielonych Wiadomościach”, komentator radiowy i telewizyjny. Od października 2015 roku w zespole Akcji Demokracji, odpowiada za kampanie i media społecznościowe.

bogumil at akcjademokracja.pl
@Kolmasiak

Piotr Cykowski – Kampanier

Drugi Piotr w Akcji, przez wiele lat prowadził kampanie związane z obroną praw człowieka w Tybecie. Od liceum angażował się w działania Amnesty International. W latach 2007 – 2011 był członkiem Steering Committee International Tibet Network, współkoordynował m.in. kampanię związaną Olimpiadą w Pekinie (2008). Współtworzył Fundację Inna Przestrzeń i Centrum Wielokulturowe w Warszawie gdzie działał na rzecz migrantów. W Fundacji Klamra realizował projekty dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści. Jest członkiem Kampanii Przeciw Homofobii i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. W 2015 r. współtworzył Komitet Obrony Demokracji i działał w jego zarządzie do czerwca 2016 r. Wegetarianin, feminista, fan Teatru Uciśnionych. Dołączył do zespołu Akcji Demokracji w lipcu 2016 r. i zajmuje się prowadzeniem kampanii.

piotr.cykowski at akcjademokracja.pl

Julia Olszewska – Administratorka biura

Julia jest idealistką, która skupia się na wypracowywaniu praktycznych rozwiązań dla złożonych problemów środowiskowych i społecznych. Magisterka Ekologii Człowieka. Od 2010 roku zaangażowana w kwestię zrównoważonego rozwoju, w szczególności w budowanie przyjaznych dla środowiska i społecznie sprawiedliwych łańcuchów produkcji i dystrybucji. Julia jest aktywnie zaangażowana w rozwój Rolnictwa Wspieranego Przez Społeczność w Polsce oraz działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Mieszka w Warszawie, kocha teatr improwizowany i kajaki. Od lipca 2016 w zespole Akcji Demokracji, odpowiada za sprawy administracyjne i sprawne funkcjonowanie biura.

julia.olszewska at akcjademokracja.pl

Maria Świetlik – Kampanierka

Maria Świetlik jest antropolożką polityczności, od trzech lat zaangażowaną w kampanię przeciwko umowom o wolnym handlu TTIP i CETA. Jest członkinią związku zawodowego „Inicjatywa Pracownicza”, działając w komisji zrzeszającej pracownice i pracowników organizacji pozarządowej. Zajmuje się także promowaniem praw cyfrowych. W Akcji Demokracji zajmuje się prowadzeniemi kampanii m.in. dotyczacej wpływu TTIP i CETA na polskie rolnictwo i żywność.

maria.swietlik at akcjademokracja.pl
@MariaSwietlik

Anna Tomaszewska – Pierwsza kadrowa
Anna w zespole Akcji Demokracji zajmuje się sprawami finansowymi i kadrowymi. Wspiera także organizacyjnie kampanie, szczególnie akcje w przestrzeni publicznej. Współpracuje z aktywistami i aktywistkami z całej Polski. Sama aktywistką została w 1998 roku, zgłaszając się do Centrum Wolontariatu, później przez wiele lat koordynowała m.in. działania lokalne Amnesty International. Do 2017 roku w zarządzie Fundacji Inna Przestrzeń, współtworzyła takie inicjatywy jak portal Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur, Portal Info-Migrator, Punkt informacyjny dla migrantów w Centrum Wielokulturowym w Warszawie oraz organizowała wydarzenia, np. Wielokulturowe Warszawskie Street Party.

anna.tomaszewska at akcjademokracja.pl

Piotr Górni – Technolog

Początkujący programista, zajmujący się głównie rozwojem oprogramowania backendowego. Pilne oko czuwające nad serwerami, integracją systemów, analitykami oraz wolnością Internetu. Fan brutalizmu w architekturze oraz ciekawostek lingwistycznych, propagator cyberbezpieczeństwa, badacz kultury różnorakich skupisk internetowych oraz szeroko pojętej muzyki elektronicznej zanurzony w kulturze cyberpunku oraz klasycznej kulturze hakerskiej. Ulubione aktywności fizyczne: turystyka, podróże i chodzenie po górach.

piotr.gorni at akcjademokracja.pl

Piotr Antoniewicz – Kampanier

Piotr jest związany z organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim ekologicznymi, całe swoje życie zawodowe. Zaczynał jako wolontariusz, później był koordynatorem projektów, edukatorem i trenerem. Aby zostać kampanierem w Akcji Demokracji, przyjechał z Wrocławia do Warszawy.
Współtworzył różne oddolne kolektywy, najdłużej działał w Inicjatywie 8 Marca i Feministycznej Akcji Krytycznej, gdzie mierzył się z praktycznymi i proceduralnymi kontekstami demokracji bezpośredniej. Współredaktor „Przewodniczki po oddolnym organizowaniu się”.
Z wykształcenia i zamiłowania socjolog. Najpierw studiował, później zrobił doktorat, w końcu jako nieetatowy pracownik wykładał w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Do zespołu Akcji Demokracji dołączył w kwietniu 2018, zajmuje się kampaniami klimatycznymi i związanymi z ochroną środowiska.

piotr.antoniewicz at akcjademokracja.pl

Grzegorz Prujszczyk – Współpracownik techniczny

Współpracownik i konsultant technologiczny szeregu fundacji pracujących w obszarze polityki cyfrowej/internetu, zaangażowany w oddolne ruchy protestu i działanie organizacji pozarządowych od kilkunastu lat. Crypto-anarchista, edukator, animator społeczno-technologiczny i aktywista. Fascynat kwestii i autor szkoleń oraz podręczników z zakresu bezpieczeństwa w sieci, którym zajmuje się także w czasie wolnym. W chwilach nie spędzanych przed komputerem współtworzy autonomiczne centrum społeczno-kulturalne i podróżuje z plecakiem.
W Akcji zajmuje się wsparciem technicznym zespołu.

grzegorz.prujszczyk at akcjademokracja.pl

Natalia Kowalik – młodsza kampanierka

Natalia jest studentką stosunków międzynarodowych i prawa, w której zamiłowanie do nauki jest tak samo silne jak potrzeba działania i angażowania się w sprawy społeczne. Właśnie dlatego pomimo wielu obowiązków zdecydowała się dołączyć do Akcji Demokracji – najpierw jako wolontariuszka, a dziś młodsza kampanierka. Jej głównym zainteresowaniem jest polityka (o której wierzy, że może być uczciwa), przede wszystkim w kontekście integracji europejskiej. Współpracowała z takimi organizacjami jak Amnesty International czy Polska Fundacja im. Roberta Schumana.

natalia.kowalik at akcjademokracja.pl

Jakub Kocjan – młodszy kampanier

Student prawa na UW, działacz Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego oraz kolektywu Queer Solidarnie. W przeszłości współpracował z gazetą „Opinia Bieżąca”. Z Akcją Demokracją działa od 2017 roku jako aktywista, a od 2018 jako młodszy kampanier. Zajmuje się głównie państwem prawa i kampanią w obronie niezależności sądów oraz portalem naszademokracja.pl.
jakub.kocjan at akcjademokracja.pl

Rada Akcji Demokracji

Rada składa się z 7 niesamowitych osób, które uwierzyły w Akcję Demokrację i zdecydowały się wspierać zespół w codziennej pracy. Rada spotyka się raz na 2-3 miesiące.

Elżbieta Korolczuk – Przewodnicząca Rady
Socjolożka, aktywistka feministyczna i komentatorka. Pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Szwecji i wykłada na Gender Studies w Warszawie. Interesuje się ruchami społecznymi i obywatelstwem, bada praktyki  ideologie związane z macierzyństwem i ojcostwem oraz nowymi technologiami reprodukcyjnymi. Przez ponad dekadę działała w nieformalnej grupie feministycznej Porozumienie Kobiet 8 Marca, organizując doroczne warszawskie Manify oraz szereg towarzyszących im wydarzeń. Współpracuje z organizacjami zajmującymi się prawami kobiet i prawami człowieka, jest członkinią Zespołu ds Alimentów przy RPO i RPD. Razem z Renatą Hryicuk wydała książki „Pożegnanie z Matką Polką?” (2012) i „Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka” (2015).

Marcin Wojtalik
Współtwórca i dyrektor IGO (Instytutu Globalnej Odpowiedzialności). Jest członkiem zarządu Grupy Zagranica, pracował kilkanaście lat w PAHu (Polskiej Akcji Humanitarnej), działał też jako wolontariusz Amnesty International. Marcin ma duże doświadczenie w tworzeniu prężnie działającej organizacji i przecieraniu mało uczęszczanych ścieżek w mobilizowaniu ludzi. Wiele pisze na temat współpracy rozwojowej i edukacji globalnej.

Bohdan Pękacki
Bohdan w swoim życiu zawodowym pełnił już wiele ról. Był dziennikarzem, redaktorem, szefem zespołów redakcyjnych i komunikacyjnych. Obecnie jest dyrektorem programowym Fundacji Greenpeace Polska. Wspiera wiele organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia kampanii, mobilizacji, komunikacji i pozyskiwania pieniędzy. Jest aktywistą rowerowym, od początku zaangażowany w inicjatywę Zmiana Organizacji Ruchu.

Adam Sanocki
Zawodowo jest ekspertem public relations. Bliski mu jest Tybet i od lat działa na jego rzecz. Współtworzył polski oddział Students For a Free Tibet oraz Nyatri – Fundację Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów. Zasiadał również w Zarządzie Amnesty International i był członkiem Komitetu Sterującego International Tibet Network. Współpracuje z Fundacją Inna Przestrzeń. Adam jest też współautorem książki o tybetańskiej stolicy – Lhasie. Kilkukrotnie odwiedzał Indie, Nepal – ośrodki uchodźców tybetańskich, oraz Tybet.

Małgorzata Szuleka
Prawniczka. Na stale związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w której koordynuje projekty komunikacyjne i badawcze z zakresu ochrony praw człowieka w Polsce.

Katarzyna Szymielewicz
Prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – polskiej organizacji broniącej praw człowieka w kontekście współczesnych form nadzoru nad społeczeństwem. Wiceprzewodnicząca European Digital Rights – koalicji 33 organizacji działających na rzecz praw cyfrowych w Europie.

Andrzej Leder
Urodzony w 1960 roku, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Praktykuje też jako psychoterapeuta. W latach ’90 współdziałał z Powiślańską Fundacją Społeczną i Towarzystwem Psychoprofilaktycznym, prowadząc w ich ramach szkolenia dla wolontariuszy i pracowników organizacji oraz instytucji społecznych. W tym okresie wchodził w skład Zarządu Fundacji Batorego. Naucza w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN i w Collegium Civitas. Ostatnio napisał i wydał pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawę dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths. Mieszka w Warszawie.

Fundatorzy i Fundatorki Akcji Demokracji

Do powstania Akcji Demokracji przyczyniły się 4 niezwykłe osoby, które od drugiej połowy 2014 roku regularnie spotykały się, tak żeby doprowadzić wiosną 2015 roku do powstania fundacji, a jesienią do startu pierwszej kampanii.

Marcin Koziej 

Weronika Paszewska

Aleksandra Szymczyk

Aleksandra jest rzeczniczką praw kobiet, działaczką feministyczną. Działa od lat w nieformalnej organizacji feministycznej Porozumienie Kobiet 8 Marca. Przez 4 lata koordynowała z dużym sukcesem warszawskie Manify. Ma również doświadczenie w organizowaniu debat i ulicznych akcji. Interesuje się działaniami rzeczniczymi dotyczącymi praw reprodukcyjnych i eliminacją przemocy wobec kobiet.

Piotr Trzaskowski

Piotr wpadł na pomysł stworzenia w Polsce organizacji na wzór brytyjskiego 38 Degrees i niemieckiego Campactu. W 2014 roku zebrał grupę założycieli Fundacji Akcja Demokracja. W 2015 w roli członka zarządu współdecydował o głównych kierunkach działania organizacji. Następnie od stycznia 2016 do marca 2017 roku, jako jeden z dwójki dyrektorów organizacji, odpowiadał za jej kampanie. Przed Akcją od 2012 roku pracował dla Europejskiej Fundacji Klimatycznej, gdzie zarządzał programem grantowym w krajach byłej Jugosławii. Wcześniej koordynował program energetyczny i klimatyczny w sieci organizacji pozarządowych CEE Bankwatch Network. Piotr był zaangażowany w rozwój kooperatyw spożywczych oraz założył pierwszy w Polsce RWS (Rolnictwo Wspierane przez Społeczność). Bliskie są mu oddolne grupy antyfaszystowskie i feministyczne, w których zdarzyło mu się działać. Po pracy z pasją oddaje się byciu ojcem oraz grze w ultimate frisbee w warszawskiej drużynie 4hands.


Aktualizacja: październik 2017