Przejrzystość i otwartość Akcji Demokracji.

Akcja Demokracja w swoich działaniach kieruje się przejrzystością i otwartością. Skoro zajmujemy się ważnymi dla Ciebie sprawami, jest niezwykle istotne, żeby nasze wydatki, źródła przychodów i decyzje były jak najbardziej przejrzyste. Tak pojmujemy odpowiedzialność i w ten sposób chcemy budować wiarygodność naszej organizacji.

Jakie informacje publikujemy na naszej stornie internetowej?

  • Listę osób zasiadających w Zarządzie i w Radzie Akcji Demokracji.
  • Aktualny statut Fundacji.
  • Raz do roku publikujemy nasze wydatki w sposób przejrzysty i łatwy do przeglądania, łącznie z wysokością wynagrodzeń pracowników i pracownic Akcji Demokracji oraz formą ich zatrudnienia. Działalność rozpoczęliśmy w lipcu 2015 roku. Do kwietnia 2016 roku pojawi się pierwsze sprawozdanie finansowe.
  • Na bieżąco udostępniamy źródła naszych przychodów.
  • Roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne, w których informujemy o osiągniętych rezultatach, naszych sukcesach i porażkach.

Otwartość materiałów – Wolne licencje.

Treści, które tworzymy i publikujemy na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, są objęte wolną licencją Creative Commons CC-BY SA 3.0 (jeśli nie zastrzeżono inaczej). Oznacza to, że możesz je swobodnie kopiować, zmieniać i rozpowszechniać z podaniem autorstwa na tych samych zasadach, czyli zachowując wolną licencję.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami pisząc na: kontakt@akcjademokracja.pl

———————————

Aktualizacja: marzec 2016