Polityka płac Akcji Demokracji

(wrzesień 2018)

Polityka płac obejmuje wynagrodzenia osób należących do stałego zespołu Akcji Demokracji oraz zatrudnionych na umowę o pracę.

Cele

Przy ustaleniu poziomu płac Akcji Demokracji kierujemy się:

 1. Przekonaniem, że wysokość wynagrodzeń oraz warunki pracy w organizacji powinny być atrakcyjne na tle w dużym stopniu sprekaryzowanego sektora organizacji pozarządowych.
 2. Potrzebą odzwierciedlenia w płacach większej odpowiedzialności spoczywającej na osobach, które pełnią zarządcze stanowiska.
 3. Chęcią ukształtowania płac w taki sposób, by pracownicy i pracownice o dłuższym doświadczeniu zawodowym i dłuższym stażu w Akcji Demokracji, otrzymywali/ły wyższe wynagrodzenie.
 4. Uwzględnieniem różnic panujących na rynku pracy między poszczególnymi zawodami, tak żeby być konkurencyjnymi w momencie poszukiwania osób do pracy.
 5. Potrzebą regularnego wzrostu wynagrodzeń.
 6. Sytuacją finansową organizacji.

Podstawa wynagrodzenia (netto)

3000 PLN

Mnożniki wynikające ze stanowisk

 • 100% Koordynator/ka biura i wsparcie zespołu, Młodszy kampanier lub kampanierka, Pomocnik lub Pomocniczka Techniczna, koordyntor/ka biura lub aktywistów-wolontariuszy
 • 110% Kampanier lub Kampanierka, Młodszy Programista lub Programistka, Koordynatorka Naszej Demokracji
 • 115% Programistka lub programista
 • 125% Kierownik Finansów, Administracji i Kadr, Kierownik Kampanijny
 • 130% Dyrektor

Osoby pełniące funkcje w Zarządzie otrzymują dodatkowo: 20% członkowie i członkinie Zarządu oraz 30% Prezes lub Prezeska Zarządu

Mnożnik wynikający ze stażu

Do momentu zatrudnienia w Akcji – 1% za każdy rok doświadczenia zawodowego w oparciu o umowę o pracę, zlecenie, o dzieło oraz własną działalność gospodarczą, dodawany do poziomu płacy po uwzględnieniu mnożnika wynikającego ze stanowiska (np. Główny Technolog o 5-letnim stażu:  3600 + 5% = 3780).

Następnie 3% za każdy rok przepracowany w Akcji Demokracji.

Uaktualnienie poziomu płac ze względu na staż przed rozpoczęciem pracy w Akcji Demokracji dokonuje się w dniu podpisywania umowy na podstawie pisemnej deklaracji pracownika dotyczącej dotychczasowego stażu pracy. Uaktualnienia poziomu płac w oparciu o staż w Akcji Demokracji dokonuje się 1 stycznia każdego roku.

Jawność płac

Tekst tej polityki, poziom wynagrodzeń pracowników i pracownic jak i zakresy ich obowiązków są publikowane na stronie Akcji Demokracji, a także w rocznych sprawozdaniach finansowych.

Koszty dla organizacji

Podane powyżej kwoty netto nie odpowiadają faktycznym kosztom dla organizacji, które powiększone są o składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek. Koszty organizacji przy umowie o pracę to około 60% tego, co jest wypłacane pracownikowi.
Płaca w wysokości 3000 netto odpowiada kosztom dla organizacji wynoszącym około 5000 PLN. Natomiast przykładowa płaca dla kampanierki z 7-letnim stażem wynosząca 3500 netto przekłada się na koszty równe 6000 PLN.

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]