Skąd mamy pieniądze na działalność?

Dążymy do tego, żeby Akcja Demokracja była finansowana z drobnych wpłat osób takich jak Ty. Dzięki temu ruch, który tworzymy, stanie się całkowicie niezależny od zewnętrznych donatorów. Już w ciągu pierwszych 4 miesięcy działalności (od połowy września 2015 roku do końca roku 2015) otrzymaliśmy wpłaty od 2 232 osób na łączną kwotę 56 297,84 zł. Około 10% tych osób (236 osoby) postanowiło wesprzeć Akcję Demokrację więcej niż 1 raz. W kolejnych latach liczba osób decydujących się na finansowe wspieranie Akcji Demokracji stopniowo się powiększała. W 2016 roku ponad 14 tysięcy osób łącznie przekazało 422 071,36 zł na rzecz Akcji.

Dziękujemy!

Wszystkie indywidualne wpłaty przekraczające 5 tysięcy złotych, ujawniamy na naszej stronie:

 • od Pani Anny Manser w kwocie 87 516,58 tysięcy złotych w 2015 roku oraz na kwotę 91 000 zł w 2016 roku,
 • od Państwa Przemysława i Anny Stańczyków na kwotę 20 000 złotych w 2017 roku.

Jesteśmy pewni, że suma indywidualnych wpłat będzie rosła zaspokajając coraz większą część naszych wydatków. Tymczasem ubiegamy się również o wsparcie zaprzyjaźnionych z nami instytucji.

W 2015 roku otrzymaliśmy pomoc od 3 instytucji. Było to:

 • 20 tysięcy euro z niemieckiej organizacji Campact
 • 15 tysięcy funtów brytyjskich z 38 Degrees
 • 15 tysięcy euro z Europejskiej Fundacji Klimatycznej

Część z tych środków przeznaczone zostały również na wydatki w 2016 roku. Raport dotyczący 2015 roku zawierające podsumowanie dotacji i wydatków.

W 2016 roku otrzymaliśmy pieniądze z 7 źródeł instytucjonalnych:

 • Europejskiej Fundacji Klimatycznej 174 357,43 zł
 • organizacji zajmującej się klimatem Purpose Climate Lab 227 648,34zł
 • fundacji Global Greengrants Fund 209 204,50 zł
 • organizacji Campact 21 406,5 zł
 • fundacji JMG Foundation 19 026,63 zł
 • fundacji Schoepflin Stiftung 17 320 zł

Zobacz raport dotyczący 2016 roku zawierające podsumowanie dotacji i wydatków.

W 2017 roku (stan na dzień 1 sierpnia 2017 roku) otrzymaliśmy wsparcie finansowe od:

 • Europejskiej Fundacji Klimatycznej 10 000 euro
 • organizacji Campact 34 400 euro
 • europejskiej organizacji WeMove 45 000 euro (pieniądze od Pani Karde Wirtz)

Jesteśmy w trakcie przygotowywania i publikacji pełnych raportów za rok 2017 oraz ich bardziej czytelnego opracowania. W menu po prawej znajdą państwo komplet naszych bilansów, raportów, sprawozdań i ich opracowania.

Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. To dzięki Wam możemy działać na rzecz bardziej sprawiedliwej Polski.

Jeśli chcesz wesprzeć nas, dorzucając się do naszych działań, możesz zrobić to wchodząc na naszą stronę Dorzuć się.

lub dokonując przelewu:

Odbiorca
Fundacja Akcja Demokracja
ul.Żurawia 24a/8
00-515 Warszawa

Numer konta:
44 9011 0005 3030 0042 2000 0040
Vistula Bank Spółdzielczy

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami pisząc na: kontakt@akcjademokracja.pl


Aktualizacja: wrzesień 2018