Nasze finanse

O sile naszego ruchu decydują dziesiątki tysięcy aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji, którzy decydują się przekazać pieniądze na nasze wspólne kampanie. W 2018, około 40 tysięcy aktywistów i aktywistek dorzuciło się do działań kampanijnych. Nie przyjmujemy pieniędzy od rządów, samorządów, czy wielkich korporacji. Tylko dzięki hojności darczyńców i darczyń Akcji pomożemy funkcjonować. Dzięki temu ruch, który tworzymy, będzie całkowicie niezależny od zewnętrznych grantodawców.

Skąd mamy pieniądze

Większość naszych przychodów pochodzi od indywidualnych osób, którym bliskie są wartości t.j. prawa człowieka, sprawiedliwość społeczna, ochrona klimatu i demokracja oraz państwo prawa. Z roku na rok zwiększamy udział wpłat indywidualnych w strukturze naszych przychodów. Średnia wpłata, którą otrzymujemy wynosi 35 złotych.

Nasze wydatki utrzymujemy na niskim poziomie. Pieniądze, które otrzymujemy wydajemy na: płace kilkunastoosobowego zespołu, niewielkie koszty biurowe, utrzymanie infrastruktury technologicznej potrzebnej do prowadzenia akcji oraz na działania związane z prowadzeniem kampanii.

Przychody

Wynik finansowy za 2019 będzie dostępny w III kwartale 2020 r.

2015 2016 2017 2018 2019
Łącznie przychody 413 822 1 458 139 2 352 704 3 206 928 W przygotowaniu
Z darowizn indywidualnych 144 864

(35%)

608 902

(42%)

1 282 246

(54%)

1 827 666

(57%)

W przygotowaniu
Ze źródeł instytucjonalnych 265 754

(64%)

626 389

(43%)

425 812

(18%)

202 990

(6%)

W przygotowaniu
Inne 3 203

(1%)

17 555

(1%)

10 162

(0,5%)

108 140

(4%)

W przygotowaniu
Z lat ubiegłych 0 205 292

(14%)

643 483

(24%)

1 068 131

(33%)

W przygotowaniu
1% 0 0 0 0 W przygotowaniu

Koszty

Wynik finansowy za 2019 będzie dostępny najpóźniej w czerwcu 2020 roku.

2015 2016 2017 2018 2019
Łącznie koszty 205 190 823 656 1 284 572 1 662 959 W przygotowaniu
Umowy o pracę i inne koszty pracy 71 407

(35%)

414 136

(50%)

706 328

(55%)

904 927

(54%)

W przygotowaniu
Kampanie (bez płac) 47 296

(23%)

214 515

(26%)

292 503

(22%)

371 653

(22%)

W przygotowaniu
Technologie 53 501

(26%)

77 704

(9%)

123 252

(10%)

175 871

(11%)

W przygotowaniu
Biuro i administracja 15 483

(8%)

81 284

(10%)

122 201

(10%)

119 509

(7%)

W przygotowaniu
Inne 17 503

(8%)

36 017

(5%)

40 288

(3%)

90 999

(6%)

W przygotowaniu

Sprawozdania:

2018 rok – Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie merytoryczne.
2017 rok – Sprawozdanie finansowe, Rachunek wyników, Bilans, Sprawozdanie merytoryczne, Raport.
2016 rok – Sprawozdanie finansowe, Rachunek wyników, Bilans, Sprawozdanie merytoryczne, Raport.
2015 rok – Sprawozdanie finansowe, Rachunek wyników, Bilans, Sprawozdanie merytoryczne, Raport.

Skrótowe raporty merytoryczne i finansowe:

Skrótowy raport za 2017 rok
Skrótowy raport za 2016 rok
Skrótowy raport za 2015 rok