Aktualności Środowisko

Apel do posłów i posłanek w sprawie głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy wiatrakowej

Jako przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych apelujemy do Pań Posłanek i Panów Posłów o głosowanie przeciwko odrzuceniu zaproponowanych przez Senat poprawek do tzw. ustawy wiatrakowej.