Akcja Demokracja zaprasza do zapoznania się z ofertą kursów realizowanych w partnerstwie z Col.lectiu Eco-Actiu – Ulex Project: https://ulexproject.org, w szczególności zapraszamy osoby wywodzące się z lub działające na rzecz społeczności: ruchów i organizacji działających na rzecz klimatu, narażonych na wypalenie zawodowe/aktywistyczne, grup tzw. defaworyzowanych, mniejszości, spoza największych ośrodków miejskich, osób z niepełnosprawnościami itd.

Opisy kursów:

1. Regenerative Activism
Kurs wyposaży osoby uczestniczące w narzędzia przeciwdziałania wypaleniu w kontekście pracy edukacyjnej z dorosłymi oraz w kontekście zaangażowania społecznego. Więcej informacji o tematyce kursu i o podejściu do tego tematu znajdziesz w j. angielskim tutaj.

dostępne terminy i ilość miejsc:
8-17 kwietnia / 2 miejsca
9-18 września / 1 miejsce

2. Transformative Collaboration and Leaderful Culture
Ten kurs wyposaży uczestników w narzędzia współpracy i komunikacji, utrzymywania długofalowego zaangażowania osób uczących się, budowania angażujących długoterminowych programów edukacyjnych. Więcej informacji o tematyce kursu i o podejściu do tego tematu znajdziesz w j. angielskim tutaj.

dostępne terminy i ilość miejsc:
14-16 maja / 2 miejsca

3. IAT Training for Trainers
Ten kurs wyposaży Cię w narzędzia z zakresu edukacji dynamicznej i opartej na doświadczeniu, nowoczesnej inkluzywnej edukacji cyfrowej, metodologii włączających i edukacji wrażliwej na wykluczenia społeczne, tworzenia programów edukacyjnych opartych na potrzebach osób uczących się. Kurs jest zaprojektowany z myślą o osobach posiadających doświadczenie w realizacji działań edukacyjnych. Więcej informacji o tematyce kursu i o podejściu do tego tematu znajdziesz w j. angielskim tutaj.

dostępne terminy i ilość miejsc:
23 września- 1 października / 2 miejsca

4. Active Solidarity
To kurs skupiający się na umiejętnościach przeciwdziałania opresji w ramach dynamiki organizacyjnej. Szczegółowe informacje opublikujemy w późniejszym terminie.

dostępne terminy i ilość miejsc:
4-11 listopada / 2 miejsca

5. Organising Skills
Będzie to nowy kurs skupiający się na mobilizacji, organizowaniu społeczności, wspieraniu powstawania ruchów oddolnych. Szczegółowe informacje opublikujemy w późniejszym terminie.

dostępne terminy i ilość miejsc:
wrzesień/październik / 2 miejsca

Ważne informacje organizacyjne:

 • Kursy odbywają się w Katalonii/Hiszpania i są prowadzone w j. angielskim – udział wymaga znajomości języka na poziomie umożliwiającym swobodny udział w warsztatach prowadzonych w sposób, który uwzględnia różny poziom znajomości języka.
 • Udział w kursach jest bezpłatny, a organizatorzy pokrywają koszty związane z opłatą za kurs, zakwaterowaniem i wyżywieniem w miejscu odbywania się kursu.
 • Dodatkowo organizatorzy przekażą w formie ryczałtu środki na pokrycie kosztów dojazdu do miejsca odbywania się kursu. Kwota związana z kosztami podróży zostanie ustalona przed wyjazdem. Osoba uczestnicząca będzie także zobowiązana we własnym zakresie zakupić bilety oraz pokryć inne koszty związane z podróżą takie jak: ubezpieczenie podróży, koszty transportu lokalnego, wyżywienie podczas podróży, itp.
 • W przypadku skorzystania przez osobę ze środków transportu zaliczanych do niskoemisyjnych, takich jak: pociąg, autobus, samochód (co najmniej dla 2 osób) kwota ryczałtu związana z kosztami podróży będzie podwyższona.
 • Kursy odbywają się w ośrodkach o standardzie hostelowym, z zakwaterowaniem w pokojach (w zależności od kursu/ośrodka) 2,3 lub 4 osobowych z wspólnymi łazienkami. Organizatorzy biorą przy tym pod uwagę zgłoszenia osób związane z preferencjami w zakresie dzielenia pokoju z innymi osobami m.in uwzględniając płeć/tożsamość osób itd. Po uprzednim uzgodnieniu możliwe jest także nocowanie w namiocie. Wyżywienie jest w całości wegańskie. Możliwe jest zgłoszenie wcześniej specyficznych dla Ciebie potrzeb związanych z wyżywieniem.
 • Osoby uczestniczące w kursie biorą także udział w wykonywaniu drobnych prac organizacyjnych i porządkowych związanych z obecnością grupy w ośrodku.
 • Kursy są przestrzenią wolną od alkoholu i narkotyków oraz zakładają ograniczenia w zakresie korzystanie z internetu, telefonów i komputerów w przestrzeniach wspólnych, a na wybranych kursach także bardziej restrykcyjne podejście w tym zakresie.
 • Udział w kursie wiązać się będzie ze zobowiązaniem przeprowadzenia po powrocie działań upowszechniających zdobytą wiedzę i doświadczenia w swoim środowisku działania – w tym w szczególności przeprowadzenia działania, w którym udział wezmą osoby z grup tzw. defaworyzowanych, spoza największych miast, osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBTQ+, osoby nie urodzone w Polsce itp.
 • Udział w kursie wiązać się będzie także z obowiązkiem wypełnienia ankiety ewaluacyjnej oraz raportu z udziału.
  Z osobami zaproszonymi do udziału w kursie zostaną podpisane umowy określające szczegółowe warunki uczestnictwa.
 • Decyzję o zakwalifikowaniu osoby do udziału w kursie podejmuje zespół projektowy na podstawie informacji z formularza zgłoszeniowego oraz przeprowadzonej rozmowy.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Zgłoszenia będziemy rozpatrywać na bieżąco, zatem liczy się kolejność zgłoszeń. Ostatecznym terminem zgłoszenia na kurs odbywający się w kwietniu i maju 2023 jest 28 lutego br.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: piotr.cykowski@akcjademokracja.pl


Finansowane przez Unię Europejską. Kursy realizowane są w ramach projektu “Wzmacnianie Edukacji na Rzecz Społeczeństwa Obywatelskiego”.