Aktualności

Women’s Voice, Women’s Choice. Akcja Demokracja Encourages Women to Vote in the European Parliament Election.

With only one week left to the European Parliament election, Akcja Demokracja held a happening in Warsaw, Poland, to make women’s voice louder in the final moments before the big event. Similar actions took place in more than ten cities in Poland and dozens more across Europe.

The happening was a part of the national campaign #LosKobietGłosKobiet (Women’s Voice, Women’s Choice). The Gazeta Wyborcza daily and Akcja Demokracja (wyboryue.akcjademokracja.pl) created and distributed posters with social messages vital to the entire movement of Akcja Demokracja. The campaign creators encourage people to take images of themselves with the following slogans: My world without fascism, My body, My decent salary and My friends.

In Warsaw, the participants of the happening stood together to spell out the symbol of femininity - the mirror of Venus (♀) with their bodies. The activists want to remind us that on 26 May, we elect not only people but also values which will later on shape our lives. Pro-life protests, gay parades, protests by the disabled or teachers - they all prove that women take the platform and their voice will resound strongly during the upcoming election.

One of the speakers, Justyna Smolińska, pointed out that women helmed all the movements which shaped Poland in the recent years and pioneered many battles for a better world. “It is crucial for us to remember on the election day what makes us take to the streets and which groups we fought side by side with,” said Justyna.

“Let’s not give away the future of Europe and Poland into the hands of those who want to divide instead of bringing people together in tackling challenges like the climate change or the erosion of democracy,” added Piotr Cykowski, a human rights activist at Akcja Demokracja.

The agenda included the issue of climate protection, a very important one for the younger generations.

“Reproductive rights, including rights to safe abortion. Equal care for all of us, no matter the sexual orientation or gender identity. Fight with discrimination. Decent European salaries. Environmental protection. Key battles for the future of women take place in the European Parliament. It’s time for the voice of women to be heard loud and clear,” concluded Justyna Samolińska.

The action is a part of the international campaign #YesToChange! before the European Parliament election, a common theme for more than 50 events in 13 EU countries.

Contact person:

Bogumił Kolmasiak, Akcja Demokracja

tel 737 504 708

bogumil@akcjademokracja.pl

Los Kobiet Głos Kobiet. Akcja Demokracja zachęca kobiety do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Tydzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, Akcja Demokracja zorganizowała w Warszawie happening, którego celem było wzmocnienie głosu kobiet przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Podobne akcje odbyły się w kilkunastu miastach Polski i kilkudziesięciu Europy.

Happeningowi towarzyszy ogólnopolska akcja #LosKobietGłosKobiet. W papierowym wydaniu „Gazety Wyborczej” oraz na stronie Akcji Demokracji (wyboryue.akcjademokracja.pl) ukazały się plakaty z ważnymi dla ruchu Akcji wartościami. Organizatorzy zachęcają do robienia sobie zdjęć z następującymi hasłami: Mój świat bez faszyzmu, Moje ciało, Moja godna pensja i Moi przyjaciele.

Podczas warszawskiego happeningu pod pomnikiem Kopernika, uczestniczki i uczestnicy ułożyli wielki symbol kobiety – lustro Wenus. Aktywiści i aktywistki chcą przypomnieć, że w głosowaniu 26 maja ważne są również wartości, które decydują o tym, jak wygląda potem nasze życie. Czarne protesty, marsze równości, protest osób niepełnosprawnych czy nauczycielek - świadczą one o tym, że kobiety dochodzą do głosu i to ich głos będzie również ważny w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Justyna Samolińska, jedna z mówczyń, zwróciła uwagę na to, że to właśnie kobiety stały na czele ruchów, które zmieniały w ostatnich latach Polskę, stały na czele walki o lepszy świat. „Ważne, byśmy w dniu wyborów przypomniały sobie jakie sprawy wyprowadzały nas na ulice, w jakich protestowaliśmy, z jakimi grupami czy sprawami się solidaryzowaliśmy.” - mówiła aktywistka.

„Nie oddawajmy przyszłości Europy i Polski w ręce tych, którzy chcą nas dzielić, a nie wspólnymi siłami mierzyć się z wyzwaniami takimi jak kryzys klimatyczny czy osłabianie demokracji.” - dodał Piotr Cykowski, aktywista Akcji zaangażowany m.in. w działania na rzecz praw człowieka i praworządności.

Wśród poruszanych tematów była również kwestia ochrony klimatu, która tak mocno angażuje uczniów i studentów.

„Prawa reprodukcyjne, w tym prawo do bezpiecznej aborcji. Troska o każdego i każdą z nas, niezależnie od orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Walka z dyskryminacją. Godne europejskie płace. Ratunek dla środowiska. Batalie w sprawach kluczowych dla losu kobiet toczą się w Parlamencie Europejskim. Dlatego tak ważne, aby wybrzmiał teraz ich głos” - podsumowała Justyna Samolińska.

Akcja jest częścią międzynarodowej kampanii #YesToChange! przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w ramach której odbędzie się ponad 50 wydarzeń w co najmniej 13 państwach UE.

Kontakt w sprawie:

Bogumił Kolmasiak z Akcji Demokracji

tel. 737 504 708

bogumil@akcjademokracja.pl

Los Kobiet Głos Kobiet. Akcja ogólnopolska

26 maja zagłosujemy w wyborach europejskich. Popieramy silną, zjednoczoną Europę, która stoi na straży demokracji i praw człowieka, w tym praw kobiet i mniejszości. Chcemy, by Unią Europejską kierowały w naszym imieniu osoby, dla których godne warunki pracy są kluczowe. Które zadbają szczególnie o grupy zawodowe ważne dla całego społeczeństwa, a niestety niedocenione, jak nauczycielki, pielęgniarki czy opiekunki osób niepełnosprawnych. Pokaż to innym, zachęć do głosowania więcej osób, pobierz plakat (lub znajdź w Gazecie Wyborczej), zrób zdjęcie samemu lub ze znajomymi i prześlij nam tutaj. Włącz się do akcji 18 i 19 maja!

Los Kobiet, głos kobiet. Akcja przed wyborami do PE

Los Kobiet, głos kobiet. Akcja przed wyborami do PE

Kiedy:Niedziela, 19.05.2019 r.

godz. 13:00,

Gdzie: Warszawa, Nowy Świat 69 (plac wokół pomnika M. Kopernika)

Co: Happening „Los kobiet, głos kobiet”, mobilizująca do udziału w wyborach do PE

Wydarzenie na facebooku: akcja.link/19-05

W niedzielę 19 maja Akcja Demokracja organizuje demonstrację, której celem ma być zmobilizowanie wyborców i wyborczyń o progresywnych przekonaniach do głosowania w najbliższych wyborach zgodnie z wyznawanymi wartościami. Zwracamy się przede wszystkim do kobiet, które znacznie rzadziej dają się uwieść skrajnej prawicy. Chcemy też dać im platformę do wyrażenia swoich przekonań i pokazać siłę ich głosu. Podczas demonstracji uczestnicy i uczestniczki ustawią się w symbol kobiety – lustro Wenus (♀). 

Najważniejsze kwestie, które zostaną poruszone na wydarzeniu to::
  • godne płace w całej Europie; chcemy żeby polskie pielęgniarki, lekarze, nauczycielki przestały wyjeżdżać za chlebem do innych krajów UE;
  • prawa kobiet, w tym prawo do godnego i legalnego przerywania ciąży;
  • prawa osób LGBT+, w tym ochrona przed przemocą i dyskryminacją oraz legalizacja małżeństw jednopłciowych;
  • sprzeciw wobec faszyzmu i skrajnej prawicy zarówno w Polsce, jak i w całej Europie;
  • potrzeba walki z zagrożeniami klimatu
Naszym celem nie jest wyrażenie poparcia dla konkretnych komitetów wyborczych, ale dla ważnych dla nas wartości i problemów społecznych. Podobne wydarzenia organizujemy w 15 innych miastach (na chwilę obecną są to: Puławy, Kraków, Olsztyn, Kozienice, Podkowa Leśna, Człuchów, Nowy Sącz, Olecko, Lublin, Gałkówek, Częstochowa, Grodzisk Mazowiecki, Rumia, Legnica, Wrocław) w Polsce (aktualna lista tutaj: https://www.facebook.com/events/1018462628359660/). Zapraszamy wszystkich uczestników i uczestniczki do przesyłania nam zdjęć z plakatami „Głos kobiet, los kobiet”, które będzie można otrzymać wraz z sobotnią „Gazetą Wyborczą”. Akcja jest częścią międzynarodowej kampanii #YesToChange! przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w ramach której odbędzie się ponad 50 wydarzeń w co najmniej 13 państwach UE. Kontakt w sprawie: Bogumił Kolmasiak, bogumil@akcjademokracja.pl

Aktywistki i aktywiści Akcji Demokracji zamienili nazwę ulicy Wiejskiej na ulicę Smogową.

Kilkanaście osób z transparentami i przebranych w stroje ochronne oraz maski gazowe zjawiło się dzisiaj pod Sejmem. Byli to aktywiści i aktywiści Akcji Demokracji. Mieli ze sobą czarne smogowe chmury. Trzymali również transparenty z hasłem: „W tym miesiącu w Polsce 4000 osób umrze z powodu bezczynności polityków”. Jesteśmy tutaj, aby przypomnieć politykom zasiadającym w Sejmie, że w Polsce ludzie ciągle umierają z powodu smogumówi Piotr Antoniewicz z Akcji Demokracji. - Już 12 tysięcy osób podpisało się pod apelem do nich o specjalną ustawę o czystym powietrzu. – dodaje. Podpisy są zbierane cały czas przez internet na stronie Akcji Demokracji: https://akcja.link/wstrzymajsmog. Według aktywistów dotychczasowe działania, podejmowane głównie lokalnie, są niewystarczające. Potrzebna jest specjalna, kompleksowa ustawa, która odpowie na nieefektywność dotychczasowych regulacji i podejdzie do naszego zdrowia na poważnie. Jeżeli nasz rząd nie odejdzie od węgla, który jest jedną z najgorszych przyczyn smogu, to nasza planeta będzie nie do zamieszkania dla naszych dzieci i wnuków – mówi Jerzy Lewicki, aktywista Akcji Demokracji. Podczas happeningu odsłonięta została tablica z nową nazwą ulicy Wiejskiej. W symbolicznym geście aktywistki i aktywiści zmienili ją na ulicę Smogową. Podczas wydarzenia padła zapowiedź przygotowania Obywatelskiej Ustawy Antysmogowej. Jednym z inicjatorów prac nad ustawą jest także Michał Zadara, reżyser teatralny. Przygotowujemy we współpracy z Akcją Demokracją i liczną grupą obywatelek i obywateli, w tym specjalistów: lekarzy, prawników, artystów, ustawę, która rozwiąże problem smogu. Będzie ona gotowa na koniec lata tego roku zadeklarował Zadara. Akcja Demokracja buduje ruch ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowe technologie dajemy możliwość działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego, polskiego społeczeństwa. Treść apelu do polityków: https://akcja.link/wstrzymajsmog  

Dopisz się!


Aby dostawać od nas informacje na temat nowych i trwających kampanii, dopisz się po prawej stronie. Jeżeli już kiedyś wzięłaś lub wziąłeś udział w jakiejś z naszych kampanii, i otrzymujesz od nas wiadomości e-mail, nie musisz się dopisywać.


Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 24a/8. Dane wykorzystywane będą do przeprowadzenia tej kampanii, aby poinformować Cię o kolejnych naszych działaniach (w tym za pomocą poczty elektronicznej) oraz w celach statystycznych. Podanie danych oznaczonych * jest obowiązkowe, podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, a Swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać. Więcej w polityce prywatności.