Aktualności

Przeprosiny

Przeprosiny

Fundacja Akcja Demokracja niniejszym oświadcza, że przy organizacji plebiscytu Złamany Goździk przypisywała księdzu Marcinowi Różańskiemu wypowiedź dotyczącą powinności żony względem męża o zniekształconej treści, a ponadto bez wzięcia pod uwagę kontekstu jego radiowej wypowiedzi; Fundacja zasugerowała się w tym zakresie jedynie fragmentem wypowiedzi, rozpowszechnianym wcześniej przez media. Z całej wypowiedzi w jej rzeczywistym brzmieniu wynika inny sens oraz zamierzenia odmienne od zacytowanych. Wszelkie informacje o błędnie przypisywanym cytacie i nagrodzie zostały usunięte z serwisów Akcji Demokracji. Ponadto, Fundacja przeprasza, że pod internetowymi publikacjami na ten temat, znalazły się wulgarne i nawołujące do przemocy komentarze, które nie zostały szybko zmoderowane.”

Fundacja przeprasza księdza Marcina Różańskiego za zaistniałą sytuację i obiecuje lepszą weryfikację informacji podczas przyszłych działań.

 

Fundacja Akcja Demokracja

Szukamy kampanierki lub kampaniera!

Szukamy kampanierki lub kampaniera!

Kogo szukamy? Jesteśmy organizacją kampanijną. Szukamy osoby, która chce razem z nami działać na rzecz lepszego i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Budujemy w Polsce ruch ludzi, którzy troszczą się o środowisko, prawa człowieka, demokrację i sprawiedliwość społeczną. Działamy w Polsce, wpływamy na decydentów na szczeblu samorządowych, krajowym i europejskim. Wpływamy również na decyzje firm, których działalność szkodzi ludziom i środowisku. Zmianę osiągamy razem z tysiącami aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji. Jesteśmy nakierowani na osiąganie konkretnych i mierzalnych efektów w kształtowaniu przyszłości Polski. Wierzymy, że obywatele i obywatelki powinny mieć większy udział w procesach politycznych i szukamy skutecznych metod, aby mobilizować ludzi do włączania się w nie. Pokochasz pracę z nami, jeśli chcesz wpływać na otaczający nas świat, lubisz podejmować ryzyko i kręci Cię odrobina niepewności. Nie boimy się popełniać błędów i pracować pod presją czasu. Szukamy pełnej entuzjazmu i samodzielnej osoby, która lubi uczyć się nowych rzeczy i rozwijać swoje umiejętności. Praca na stanowisku kampaniera lub kampanierki wymaga myślenia strategicznego, oddania sprawom, o które walczymy, dużej elastyczności oraz szybkości działania. Jesteśmy organizacją, która zarówno w działaniach skierowanych na zewnątrz jak i wewnętrznych kieruje się zasadą równości i niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek. Nasza misja to stawanie w obronie wartości, zdefiniowanych w naszym statucie. Możesz go przeczytać tutaj (Statut Fundacji Akcja Demokracja, § 7 o celach fundacji). Ponieważ prowadzenie kampanii stanowi istotę tego, co robimy, oczekujemy od osób kandydujących, że te wartości są im bliskie. Aplikuj jeśli:
 • podzielasz wartości Akcji Demokracji i chcesz je wcielać w życie,
 • potrafisz pisać szybko dobre, zachęcające do działania teksty,
 • łatwo przychodzi ci korzystanie z nowych aplikacji, programów, technologii,
 • masz doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu działań na rzecz zmiany społecznej oraz mobilizowaniu ludzi do działania (nie musi być w sektorze organizacji pozarządowych),
 • umiesz stawiać długofalowe cele i planować działania swoje i innych osób;
 • potrafisz sprawnie zarządzić wieloma działaniami toczącymi się równolegle;
 • potrafisz samodzielnie podejmować decyzje i lubisz brać na siebie odpowiedzialność,
 • masz pasję do budowania bardziej sprawiedliwego, progresywnego społeczeństwa, w którym prawa wszystkich osób są szanowane, a środowisko naturalne jest traktowane z troską,
 • potrafisz działać w zespole i dobrze sobie radzisz z komunikacją interpersonalną,
 • sprawnie komunikujesz się w języku angielskim.
Dodatkowym atutem będzie jeśli:
 • masz doświadczenie w mobilizowaniu ludzi do działania na dużą skalę;
 • umiesz planować strategicznie: wyznaczać jasne cele i szukać dróg do ich realizacji;
 • poruszasz się biegle w mediach społecznościowych,
 • masz doświadczenie w tworzeniu materiałów graficznych,
 • masz doświadczenie w pracy z mediami tradycyjnymi (dziennikarstwo, praca w redakcji),
 • masz doświadczenie pracy z młodzieżą (znasz język, specyfikę zainteresowań),
 • masz gotowość do wyjazdów zagranicznych i uczenia się w gronie międzynarodowym.
  Obowiązki na tym stanowisku:
Obszar Odpowiedzialność
Kampaniowanie
 • wymyślanie, projektowanie i prowadzenie kampanii mających na celu zmianę społeczną i polityczną,
 • śledzenie polskich i światowych debat nt. progresywnych polityk oraz umiejętne identyfikowanie odpowiednich momentów dla kampanii i proponowanie konkretnych działań
 
Komunikacja
 • komunikowanie działań Akcji Demokracji za pomocą maili do aktywistów,
 • tworzenie, edytowanie i publikowanie treści w Internecie (media społecznościowe, strona internetowa, strony akcyjne)
 
Technologie
 • śledzenie trendów w prowadzeniu kampanii online oraz wdrażanie nowych rozwiązań w Akcji Demokracji,
 • tworzenie wysokiej jakości cyfrowych materiałów dla aktywistów Akcji Demokracji oraz tzw. ścieżek użytkownika - od podpisów pod apelem po organizowanie zgromadzeń publicznych
 
Kreatywność
 • proponowanie niestandardowych pomysłów odnośnie kampanii, ich strategii, czy taktyk,
 • umiejętne analizowanie danych i proponowanie innowacyjnych rozwiązań,
 • dbanie o to, by kampanie AD działały skutecznie i pozytywnie w rzeczywistości i rzeczywistości wirtualnej
 
Współpraca z otoczeniem
 • budowanie i utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami i grupami nieformalnymi w Polsce i za granicą,
 • praca z mediami (pisanie komunikatów prasowych, udzielanie wypowiedzi do prasy, wystąpienia w radio i telewizji, mediach społecznościowych),
 • współpraca z zespołem kampanijnym i aktywistkami / aktywistami
 
Skuteczność i inicjatywa
 • rzetelne dotrzymywanie terminów i osiąganie celów niezależnie od przeciwności,
 • uczestniczenie w tworzeniu całościowej strategii organizacji, formułowaniu kierunków rozwoju oraz wspieranie innych działań tj. budowanie zespołu, współpraca ze stażystami i aktywistkami / aktywistami
 
    Proponujemy pracę na cały etat. Zatrudniamy na umowę o pracę na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem próbnym. Pracujemy w biurze w centrum Warszawy. Wynagrodzenie na pełen etat na tym stanowisku waha się od 3400 netto do 5100 netto (w zależności od posiadanych kompetencji). Podczas spotkań rekrutacyjnych wyjaśnimy zasady naszej polityki płac i odpowiemy na Twoje pytania. Chcemy rozpocząć współpracę jak najszybciej.   Jak aplikować? Wypełnij do 21 lipca 2019 roku formularz na stronie https://dzialaj.akcjademokracja.pl/surveys/rekrutacja-kampanier-2019  i odpowiedź na zamieszczone tam pytania. Aplikacje rozpatrujemy na bieżąco, dlatego zachęcamy do bezzwłocznego aplikowania. Masz pytania? Chętnie odpowiemy. Napisz do Agnieszki na adres rekrutacja@akcjademokracja.pl

Zapisz się do naszego messengera!

Zbliżają się wybory parlamentarne. Mobilizujemy się nie tylko my, ale też partia rządząca, na której działania będziemy chcieli szybko reagować. Nie przegap żadnej wiadomości! Zapisz się do newslettera Akcji na Messengerze, by wiedzieć szybciej. Z roku na rok coraz więcej osób korzysta z internetowych komunikatorów. W Polsce najpopularniejszym z nich jest Messenger. To właśnie w ten sposób coraz częściej komunikujemy się z przyjaciółmi, informujemy się o imprezach, demonstracjach, spotkaniach. W zespole Akcji Demokracji widzimy ten trend. Wiemy też, że trudniej przegapić informację na Messengerze, z którego korzystamy kilka lub kilkanaście razy dziennie. Dlatego chciałbym zaprosić Cię do zapisania się do naszego akcyjnego Messengera.  Zapisując się, szybciej otrzymasz informację o naszych kluczowych działaniach. Gdy władza przed wyborami nakręca silne emocje, aby budować poparcie i mobilizować swoich zwolenników atakami na mniejszości, chcemy móc zareagować szybko i skutecznie. Może zdarzyć się tak, że będziemy zwoływać akcje z dnia na dzień. Wtedy potrzebujemy szybkiego i niezawodnego sposobu komunikacji. Wiele osób czyta maile tylko w pracy lub kilka razy w tygodniu, dlatego w kluczowych sprawach warto mieć dodatkowe narzędzie, by wiedzieć o akcji jak najszybciej.

Kliknij, aby się zapisać.

STOP deportacjom dzieci! Deportacja to nie zabawa!

Czy wiesz, że co dwie sekundy na świecie ktoś musi zostawić swój dom? Staje się uchodźczynią lub uchodźcą, aby ratować swoje życie! Wiele spośród nich to dzieci, dla których konieczność opuszczenia domu to sytuacja szczególnie trudna. Niestety, gdy dotrą do bezpiecznego miejsca, często czeka ich deportacja zamiast pomocy. To kolejna trauma, której doświadczają! Dziś, w Światowy Dzień Uchodźcy, możesz się zaangażować i im pomóc. Polska Straż Graniczna regularnie deportuje dzieci! Dopuszcza się przy tym naruszenia Konwencji o Prawach Dziecka. Zgodnie z nią przy wszystkich takich decyzjach należy brać pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Deportacja tymczasem oznacza wyrwanie dziecka z całego dotychczasowego świata, szkoły, przedszkola czy grupy rówieśników. Co więcej, Straż Graniczna deportuje całe rodziny do krajów ogarniętych konfliktem zbrojnym lub kryzysem humanitarnym, w którym grożą im prześladowania, represje, a nawet tortury i śmierć, m.in. do Czeczenii czy wschodniej Ukrainy. To musi się skończyć! Dlatego Stowarzyszenie Interwencji Prawnej założyło apel na stronie NaszaDemokracja.pl, wzywając Komendanta Straży Granicznej do przestrzegania Konwencji o Prawach Dziecka, stawiania zgodnie z prawem międzynarodowym dobra dziecka na pierwszym miejscu i zaprzestania deportacji. Założycielki apelu w jego uzasadnieniu wskazują, że „Straż Graniczna podejmuje te decyzje w stosunku do dzieci, które przebywają w Polsce bez rodziców ani opiekunów (...). Wiele z nich, wydalanych przymusowo z Polski, spędziło tutaj większość swojego życia. Płynnie mówią po polsku, chodzą do polskiej szkoły, nie znają innego kraju ani innej kultury”. Twój podpis wraz z podpisami setek innych osób doprowadzi do nagłośnienia tego bulwersującego procederu, a to może zadecydować o zatrzymaniu tych działań przez Komendanta Straży Granicznej. Bez presji społecznej nie uda się tego dokonać, a kolejne dzieci będą deportowane przez państwo polskie. Dlatego już teraz podpisz apel w tej sprawie!

Podpisz apel

Solidarni z nauczycielami!

W kwietniu odbył się największy protest pracowniczy od 1989 roku – strajk szkolny. Nauczyciele i nauczycielki strajkowali ponad dwa tygodnie, co wymagało od nich ogromnej determinacji i siły. Walczyli nie tylko o swoje płace, ale także o jakość edukacji w Polsce – bez godnie wynagradzanej kadry szkoła nie będzie w stanie ani uczyć, ani wychowywać. Wystąpili nie tylko w swoim interesie, ale także w trosce o swoich uczniów, uczennice i całe społeczeństwo. Protesty mają zostać wznowione we wrześniu, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. To bardzo ważne, żebyśmy jeszcze przed wakacjami pokazali strajkującym swoje wsparcie i solidarność, tak żeby wiedzieli, że rozumiemy ich walkę! Zespół Akcji Demokracji z pomocą Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC zainicjował akcję wysyłania do placówek, które brały udział w strajku, słów podziękowania i wsparcia. Aktywistki i aktywiści ruchu napisali prawie trzy tysiące listów. Wszystkie wysłaliśmy już do adresatów. Masz szansę sprawić, żeby słowa podziękowania i wsparcia dotarły do jeszcze większej liczby nauczycielek i nauczycieli  – wystarczy, że udostępnisz materiały z naszego profilu na Facebooku. Podczas strajku i po nim do nauczycieli dotarło wiele głosów krytyki i zwyczajnych kłamstw na temat wysokości ich wynagrodzeń czy motywów stojących za protestem [1]. Nie pozwólmy, żeby był to jedyny głos, który dotrze do strajkujących. Wkrótce koniec roku szkolnego – postarajmy się, żeby przed wakacjami jak najwięcej osób walczących o lepszą edukację usłyszało, że mogą na nas liczyć we wrześniu. Walka o lepszą edukację ma szansę na sukces tylko wtedy, kiedy strajkujący będą wiedzieli, że nie są sami i że mogą liczyć na wsparcie.Wspólnie dodajmy im otuchy i siły przed wrześniem.

Udostępnij post i pokaż solidarność!

Women’s Voice, Women’s Choice. Akcja Demokracja Encourages Women to Vote in the European Parliament Election.

With only one week left to the European Parliament election, Akcja Demokracja held a happening in Warsaw, Poland, to make women’s voice louder in the final moments before the big event. Similar actions took place in more than ten cities in Poland and dozens more across Europe.

The happening was a part of the national campaign #LosKobietGłosKobiet (Women’s Voice, Women’s Choice). The Gazeta Wyborcza daily and Akcja Demokracja (wyboryue.akcjademokracja.pl) created and distributed posters with social messages vital to the entire movement of Akcja Demokracja. The campaign creators encourage people to take images of themselves with the following slogans: My world without fascism, My body, My decent salary and My friends.

In Warsaw, the participants of the happening stood together to spell out the symbol of femininity - the mirror of Venus (♀) with their bodies. The activists want to remind us that on 26 May, we elect not only people but also values which will later on shape our lives. Pro-life protests, gay parades, protests by the disabled or teachers - they all prove that women take the platform and their voice will resound strongly during the upcoming election.

One of the speakers, Justyna Smolińska, pointed out that women helmed all the movements which shaped Poland in the recent years and pioneered many battles for a better world. “It is crucial for us to remember on the election day what makes us take to the streets and which groups we fought side by side with,” said Justyna.

“Let’s not give away the future of Europe and Poland into the hands of those who want to divide instead of bringing people together in tackling challenges like the climate change or the erosion of democracy,” added Piotr Cykowski, a human rights activist at Akcja Demokracja.

The agenda included the issue of climate protection, a very important one for the younger generations.

“Reproductive rights, including rights to safe abortion. Equal care for all of us, no matter the sexual orientation or gender identity. Fight with discrimination. Decent European salaries. Environmental protection. Key battles for the future of women take place in the European Parliament. It’s time for the voice of women to be heard loud and clear,” concluded Justyna Samolińska.

The action is a part of the international campaign #YesToChange! before the European Parliament election, a common theme for more than 50 events in 13 EU countries.

Contact person:

Bogumił Kolmasiak, Akcja Demokracja

tel 737 504 708

bogumil@akcjademokracja.pl

Dopisz się!


Aby dostawać od nas informacje na temat nowych i trwających kampanii, dopisz się po prawej stronie. Jeżeli już kiedyś wzięłaś lub wziąłeś udział w jakiejś z naszych kampanii, i otrzymujesz od nas wiadomości e-mail, nie musisz się dopisywać.


Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 24a/8. Dane wykorzystywane będą do przeprowadzenia tej kampanii, aby poinformować Cię o kolejnych naszych działaniach (w tym za pomocą poczty elektronicznej) oraz w celach statystycznych. Podanie danych oznaczonych * jest obowiązkowe, podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, a Swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać. Więcej w polityce prywatności.